Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ewidencja Ludności i USC » Zameldowanie na pobyt stały / czasowy ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu


Zameldowanie na pobyt stały

 

Nazwa dokumentu:

Zameldowanie na pobyt stały / czasowy ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu"

Wymagane dokumenty:

- wypełniony  formularzzgłoszenie pobytu stałegolubzgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące(druk do pobrania w pokoju nr 9 lub           w załączniku),

- dowód osobisty (osoba pełnoletnia), a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- odpis skrócony aktu urodzenia (niepełnoletni),

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis  z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu)- do wglądu.

Opłaty skarbowe:

Bez opłąt

Opłaty administracyjne:

Bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Sprawę załatwiamy niezwłocznie. W imieniu dzieci niepełnoletnich występują rodzice

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Ujeździe

Plac Kościuszki 6, pokój 9

97-225 Ujazd

tel. (044) 719-23-61

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. Ewidencji ludności i spraw wojskowych, pokój nr 9 

Tryb odwoławczy:

brak, czynność materialno-techniczna.

Podstawa prawna:

- Art. 9, Art. 9a, art. 9b, art. 10, art. 11, art. 12 i  art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych(Dz.U. z 2006r.,  Nr 139, poz. 993      z późn. zm.)

- § 2, § 7, § 8, rozporządzenia MSW z dnia 19 grudnia 2012r.r. w sprawie  zgłaszania  i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ( Dz.U. Z 2012r. Poz. 1475).

Inne informacje:

Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymują potwierdzenie zameldowania, ważne przez okres 2 miesięcy od daty wystawienia.

Osoby dopełniające obowiązku zameldowania na pobyt czasowy otrzymują potwierdzenie zameldowania, ważne do czasu upływu terminu zameldowania.

Druki do pobrania:

 

Zameldowanie na pobyt stały

Wzór pełnomocnictwa administracyjne do zameldowania

Zgłoszenie pobytu stałego

 

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Wzór pełnomocnictwa administracyjne do zameldowania

Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

 

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Wzór pełnomocnictwa administracyjnego do wymeldowania

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

 

 Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 12:02
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Damian Andryszek dnia 17 sierpień 2018 godz. 13:30
Liczba odsłon:
  8225 od 30 listopad 2006 godz. 12:02  (średnio 2.28 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl