Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Nieruchomości » Dokonanie podziału nieruchomości


Dokonanie podziału nieruchomości

Stanowisko pracy/Referat załatwiający sprawę:
Stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomościami i mieniem komunalnym Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Podstawa prawna uprawniająca do złożenia wniosku:
Art. 94, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony wniosek, 
2. Tytuł prawny do nieruchomości:
    - aktualny odpis z księgi wieczystej (max. 3 miesiące od daty lub, gdy nie jest urządzona księga wieczysta na nieruchomości:
    - akt notarialny,
    - akt włąsności'
    - postanowienie sądu (w przypadku regulowania spraw spadkowych),
3. Aktualny wypis z rejestru gruntów,
4. Wstępny projekt podziału 2 egz. wykonany na aktualnym

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, pok. 2

Termin odpowiedzi:
zgodnie z art. 35 KPA ok. 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wnioski i formularze:
Wnioski można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6 pok. 12 lub z poniższej lokalizacji

Inne informacje
Z uwagi na konieczność załączenia do wniosku dokumentów, o których mowa powyżej (tytuł prawny do nieruchomości, wypis z ewidencji gruntów, projekt podziału) złożenie wniosku on-line staje się niemożliwe

Pliki do pobrania:

FormularzInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Mariusz Kotkowski [informatyk]
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 14:21
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 14:23
Liczba odsłon:
  8694 od 24 listopad 2006 godz. 14:21  (średnio 2.38 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl