Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0WYKAZ KONTROLI


Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminyw Ujeździe

wykaz kontroli - rok 2017

wykaz kontroli - rok 2016

wykaz kontroli - rok 2015

wykaz kontroli - rok 2014

wykaz kontroli - rok 2013

wykaz kontroli - rok 2012

 

Protokoły kontroli z roku 2015

 

 

Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi w latach 2013- 2014

Kontrola prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część wyrównawczą i oświatową subwencji ogólnej otrzymanej w 2012 r. w tym podstawy ustalenia ich wysokości

Kontrola oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Ujazd

Kontrola problemowa Archiwum USC

Kontrola ogólna archiwum zakładowego

Kontrola przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd

Kontrola oznakowania dróg gminnych

Kontrola w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania: podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r., podatku od nieruchomości za 2012 r.

Kontrola odnowy miejscowości Ujazd poprzez budowę, przebudowę i remont placu gminnego pełniącego funkcję centrum targowego, wzbogaconego w odnawialne źródła energii.Etap I Budowa budynku obsługi wraz z oświetleniem terenu

Kontrola stanu sanitarnego i technicznego targowiska

Kontrola inwestycji Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Niewiadów

 

Protokoły kontroli z roku 2014 

 

Kontrola inwestycji Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Ujazd

Kontrola zarządzania kryzysowego

Kontrola wykonania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej

Kontrola oceny stanu sanitarnego targowiska

Kontrola oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Ujazd

Kontrola na zakończenie realizacji projektu pod nazwą przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku GOK-u w Osiedlu NiewiadówInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Honorata Bogus [Kierownik Referatu] dnia 13 kwiecień 2015
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 10 lipiec 2012 godz. 15:14
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Damian Andryszek dnia 6 kwiecień 2018 godz. 07:54
Liczba odsłon:
  7508 od 10 lipiec 2012 godz. 15:14  (średnio 2.71 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl