Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Sprawy Komunalne » Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków


Referat Przedsiębiorczości i Rolnictwa

Wymagane dokumenty:

  • oznaczenie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego ubiegającego się o zezwolenie: numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacji statystycznej (REGON), siedziba i adres,
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych i finansowych, jakimi dysponuje wnioskodawca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • informacje o wynikach ekonomicznych dotychczasowej działalności gospodarczej wnioskodawcy,
  • informacje charakteryzujące poziom świadczonych usług w zakresie ilości, jakości oraz ciągłości dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków,
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy dostarczaniu wody oraz odprowadzaniu ścieków,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem,
  • numer w rejestrze przedsiębiorców (odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego),
  • projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Ujazd – Sekretariat pokój nr 2

Informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Ujazd  pokój nr 11 tel. 44 719-21-29 wew. 27

Opłaty

Za wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków pobiera się opłatę w wysokości 616 zł, na podstawie załącznika do ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, z późn. zm.).

Podstawa prawna

Ustawa z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo do odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd,  97-225 Ujazd plac Kościuszki 6

 

wzór wniosku o udzielenie zezwolenia

wzór wniosku o udzielenie zezwolenia - wersja edytowalnaInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Jolanta Stańczyk dnia 5 grudzień 2014
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 5 grudzień 2014 godz. 12:49
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Dratwa dnia 13 luty 2017 godz. 11:32
Liczba odsłon:
  3537 od 5 grudzień 2014 godz. 12:49  (średnio 2.01 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl