Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Organizacje pozarządowe » Tryb małych zleceń


OFERTY UPROSZCZONE
składane w trybie art. 19a ustawy z  dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1817 ze zm.)


ROK 2018

 

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Ujazd

z dnia 12 września 2018 roku

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i poz. 650.) informuję, że 12 września 2018 r. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź ZHP Hufiec Inowłódz ul. Spalska 5 97-215 Inowłódz  złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Harcerska integracja z kulturą, tradycją i historią”

Całą treść ogłoszenia oraz załączniki zamieszczono poniżej.

Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 12 września 2018 r. dotyczące złożenia uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka, ZHP Hufiec Inowłódz

FORMULARZ UWAG do uproszczonej oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego od 25.06.2018 r. do 07.07.2018 r.

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 25 czerwca 2018 roku dotyczaca realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Ujazd
z dnia 13 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i poz. 650.) informuję, że 13 czerwca 2018 r. Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. "Obóz sportowy młodzieży szkolnej"

Całą treść ogłoszenia oraz załączniki zamieszczono poniżej.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 13 czerwca 2018 r. dotyczące złożenia uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi

FORMULARZ UWAG do uposzczonej oferty złożonej przez Wojewódzki Związek Brydża Sportowego w Łodzi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego od 25.06.2018 r. do 25.09.2018 r

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 25 czerwca 2018 roku dotyczaca realizacji zadania publicznego

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Ujazd
z dnia 13 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 i poz. 650.) informuję, że 08 czerwca  2018 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych na koniu”.

Całą treść ogłoszenia oraz załączniki zamieszczono poniżej.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13 czerwca 2018 r. dotyczące złożenia uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "ISKIERKA"

FORMULARZ UWAG do uproszczonej oferty złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "ISKIERKA"


ROK 2017

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Ujazd
z dnia 03 lipca 2017 roku

Działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 573) informuję, że 29 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem „ISKIERKA”z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Jana Pawła II 64/66 złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pt. „Rehabilitacja na koniu” .

Całą treść ogłoszenia oraz załączniki zamieszczono poniżej.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03 lipca 2017 r. dotyczące złożenia uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "ISKIERKA"

FORMULARZ UWAG do uproszczonej oferty, złożonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Autyzmem "ISKIERKA"

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego realizowanego od 10.07.2017. r do 30.09.2017 r.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aneta Przybysz dnia 6 listopad 2018
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 27 maj 2016 godz. 15:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aneta Przybysz dnia 6 listopad 2018 godz. 15:19
Liczba odsłon:
  2418 od 27 maj 2016 godz. 15:22  (średnio 1.81 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl