Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Petycje » Rejestr petycji » Rok 2018


Informacja na temat rozpatrywanych petycji:

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Skan odpowiedzi

1.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja nr 1

Inicjatywa – Walczymy ze Smogiem

19.04.2018 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję nr 1

2.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

petycja 2 Inicjatywa - Walczymy ze smogiem i zanieczyszczeniem środowiska 13.09.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź- petycja 2
3.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

petycja 3 Inicjatywa - Dbajmy o komfort najmłodszych 19.09.2018 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź- petycja 3
             


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aneta Przybysz dnia 19 grudzień 2018
Informacja opublikowana przez:
  Aneta Przybysz dnia 18 maj 2018 godz. 10:44
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Dratwa dnia 14 maj 2020 godz. 10:27
Liczba odsłon:
  1481 od 18 maj 2018 godz. 10:44  (średnio 1.66 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl