Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0 » Tablica ogłoszeń


 

OGŁOSZENIA


Ogłoszenie o czwatym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drewna o gatunku topola kanadyjska w ilości 13,39 m3

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.11.2019.DK z dnia 11.02.2019r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

WA.ZUZ.3.421.1046.2018.2019.AD_2019.01.28 - Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WA.ZUZ.3.421.1011.2018.2019.DŁ/AD_2019.01.29 - Wody Polskie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.6.2019.DK z dnia 04.02.2019r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 338/16 obręb Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 269/3 i nr 1420/2 obręb PGR-Niewiadów-Mącznik i obręb Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o przetargu na sprzedaż dz nr 269/4 i nr 1420/3 obręb PGR-Niewiadów-Mącznik i obręb Ujazd


KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI GMINY UJAZD NA TEMAT OKREŚLENIA GRANIC OBWODÓW SZKOLNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ UJAZD

Zarządzenie NR 35/2019 Wójta Gminy Ujazd z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd na temat określenia granic obwodów szkolnych publicznych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych

FORMULARZ KONSULTACJI (w formie edytowalnej)


 

Wykaz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 546 ust. 1 ustawy – Prawo wodne.

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 546 ust. 1 ustawy – Prawo wodne.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.13.2018.DK z dnia 03.01.2019r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.10.2018.DK z dnia 24.12.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Harmonogramy odbioru odpadów w 2019 roku I półrocze

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.30.2016.K.K. z dnia 13.12.2018r. o wydaniu postanowienia prostującego oczywista omyłkę

FORMULARZ KONSULTACJI (w formie edytowalnej)

Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje z Organizacjami

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.11.2018.D.K z dnia 11.12.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie o czwartym przetargu na sprzedaż kotła grzewczego DEFRO Komfort Eko 25 (25kW)

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.28.2016.K.K. z dnia 29.06.2018r.o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.9.2018.D.K z dnia 30.11.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie o czwartym przetargu - drewno topola kanadyjska Ojrzanów 5,25m3

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.6.2018.DK z dnia 06.12.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie o trzecim przetargu - drewno_topola_kanadyjska_Ojrzanów_5_25m

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.8.2018.DK z dnia 20.11.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż kotła grzewczego DEFRO Komfort Eko 25 (25kW)

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.7.2018.DK z dnia 19.11.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.17.2.2018.DK z dnia 15.11.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6220.1.31.2017.R.C. z dnia 15.11.2018r o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wójta Gminy Ujazd znak: RB.6220.1.23.2017.R.C. z dnia 29.12.2017r. o środowi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku z dnia 25.07..2018 znak : RIR.7011.22.2018.MW Gminy Ujazd

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-10-24_195_208_2018

Ogłoszenie o drugim przetargu - drewno_topola_kanadyjska_Ojrzanów_5_25m

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.15.4.2018.D.K z dnia 05.11.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.16.2.2018.D.K. z dnia 02.11.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna - topoli kanadyjskiej 5,25m sz.

Wójt Gminy Ujazd - wykaz nieruchomości -lokali, przeznaczonych do sprzedaży 2018-10-31_201_2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.9.2018.DK z dnia 29.10.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie o drugim przetargu - kocioł grzewczy DEFRO Komfort Eko 25kW

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia znak: RG.6733.5.2018 z dnia 31.10.2018r. o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Ujazd - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018-10-24_196_2018

Powiadomienie o wyborze oferty dotyczącej wykonania ekspertyzy/ opinii biegłego/ specjalisty w zakresie zmiany stanu wody na gruncie.

Zawiadomienie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie WA.ZUZ.3.421.559.2018.DŁ o wszczęciu postępowania z dnia 18.10.2018 r.

RPG.6733.15.2.2018.D.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19.10.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia znak: RG.6733.5.2018 z dnia 12.10.2018r.o zebranym materiale dowodowym dotyczącym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Ujazd - wykaz nieruchomości - lokali, przeznaczonych do sprzedania

Zapytanie dot. wykonania ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie zmiany stanu wody na gruncie, o której mowa w art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.)

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.7.2018.D.K z dnia 27.09.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Ogłoszenie o przetargu - kocioł grzewczy DEFRO Komfort Eko 25kW

Obwieszczenie Wójta Gminy Lubochnia znak: RG.6733.5.2018 z dnia 10.09.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wykaz nieruchomości - lokali przeznaczonych do sprzedania 2018-09-11

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 6 września 2018 r. znak IR-V.7821.4.2018.JR

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.5..2018.DK z dnia 06.09.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pieca kominkowego Prity Zeus 15kW

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.14.2.2018.D.K. z dnia 31.08.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.11.11.2018.DK z dnia 30.08.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.11.2018.DK z dnia 27.08.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.9.2018.D.K z dnia 06.08.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.11.8.2018.D.K z dnia 06.08.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.10.11.2018.DK z dnia 30.07.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.9.6.2018.DK z dnia 25.07.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.10.9.2018.D.K z dnia 23.07.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Tomaszowskiego znak WAB.6740.1.6.2018 o wydaniu decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.8.10.2018.DK z dnia 11.07.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o roztrzygnięciu konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 lat i więcej” na rok 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.7.2018.DK z dnia 09.07.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.11.6.2018.DK z dnia 09.07.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.10.7.2018.DK z dnia 06.07.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.9.4.2018.D.K. z dnia 06.07.2018r. o opracowaniu projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego oraz zakończeniu postępowania dowodowego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.12.2018.DK z dnia 04.07.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.6.11.2018.DK z dnia 04.07.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.10.2018.DK z dnia 04.07.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.11.2018.DK z dnia 04.07.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.8.8.2018.K.K z dnia 29.06.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.10.2018.K.K z dnia 29.06.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.6.10.2018.K.K z dnia 29.06.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.8.2018.K.K z dnia 29.06.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.9.2018.K.K z dnia 29.06.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.11.2.2018.DK z dnia 29.06.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Zarządzenie Nr 110/2018 Wójta Gminy Ujazd z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 l

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 lat i więcej” na rok 2018.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU - Załacznik do zarzadzenia Nr 110/2018 Wójta Gminy Ujazd dotyczacego otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zdrowotnej (...)

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ - Załacznik do Zarzadzenia Nr 110/2018Wójta Gminy Ujazd dotyczacego otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktyki zdrowotnej pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców

FORMULARZ OFERTY NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ pn.: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ujazd w wieku 60 lat i więcej” na rok 2018

 

Obwieszczenie oraz Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ w Łodzi WOOŚ.420.78.2018.PJe12 z dnia 27 czerwca 2018 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.28.2016.K.K. z dnia 29.06.2018r.o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.2.2018.DK z dnia 22.06.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.10.2.2018.DK z dnia 22.06.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.9.2.2018.DK z dnia 22.06.2018r.o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.8.6..2018.DK z dnia 21.06.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.21.2018.K.K z dnia 14.06.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.8.2018.DK z dnia 11.06.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.6.8.2018.DK z dnia 11.06.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.6.2018.DK z dnia 11.06.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.8.2018.DK z dnia 11.06.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.10.2018.DK z dnia 08.05.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.8.2018.DK z dnia 05.06.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego

Informacja Wójta Gminy Ujazd o wykazie nieruchomości - lokali, przeznaczonych do sprzedania

Wójt Gminy Ujazd -wykaz nieruchomości - lokali, przeznaczonych do sprzedania

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dn. 25.05.2018 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Informacja Wójta Gminy Ujazd o wykazie nieruchomości - lokali, przeznaczonych do oddania w użyczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Olszowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.12.20.2016.K.K. z dnia 16.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.8.2018.DK z dnia 11.06.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.8.2.2018.DK z dnia 16.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.3.2018.DK z dnia 16.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.6.3.2018.DK z dnia 16.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.3.2018.DK z dnia 15.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.3.2018.DK z dnia 15.05.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.6.2018.DK z dnia 09.05.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.10.2018.DK z dnia 07.05.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.2.2018.DK z dnia 20.04.2018r. o wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12 kwietnia 2018 r. dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów

RPG.6733.1.8.2018.D.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.04.2018r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja Wójta Gminy Ujazd o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokali mieszkalnych

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w łodzi z dn. 29.03.2018r. Zznak WOOŚ.420.78.2018.PJe.6

Uchwała w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze oraz ustalenie granic, numerów i liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Załącznik do ustawy w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze oraz ustalenie granic, numerów i liczb radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

RPG.6733.1.6.2018.D.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.03.2018r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony srodowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.78.2018.PJe.2 z dn. 13.03.2018 r.

RPG.6733.1.3.2018.D.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.03.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż drobnicy gałęziowej drzew liściastych

RPG.6733.18.9.2017.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.03.2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 05.02.2018 r. o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Organizacja przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kluturalnej dla mieszkańców Gminy Ujazd (...)

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 05.02.2018 r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie problemu kobiecych chorób nowotworowych w ramach programu "Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych (...)

"Gmina Ujazd dla Seniora"

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3ust.3 ustawy z dn. 24.03.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.01.2018 r. dotyczace projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu pn."Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.01.2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Ujazd konsultacji społecznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.01.2018 r. dotyczące projektu uchwaly w sprawie wprowadzenia Programu pn. Gmina Ujazd dla Seniorów" na rok 2018.

Program pn. "Gmina Ujazd dla Seniora" na rok 2018

ANKIETA KONSULTACYJNA

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ujazd w sprawie projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla seniora na rok 2018"

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu programu pn. "Gmina Ujazd dla seniora na rok 2018"

 

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie problemu kobiecych chorób nowotworowych w ramach programu "Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych wśród mieszkanek gminy Ujazd w wieku 18+" Na rok 2018

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.10.2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie problemu kobiecych chorób nowotworowych w ramach programu "Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych wśród mieszkanek gminy Ujazd...

Załącznik do Zarządzenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie problemu kobiecych chorób nowotworowych(..)-Szczegółowe warunki konkursu ofert

Załącznik do Zarządzenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie problemu kobiecych chorób nowotworowych(..)-REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie problemu kobiecych chorób nowotworowych w ramach programu"Profilaktyka kobiecych chorób nowotworowych wśród mieszkanek gminy Ujazd

FORMULARZ OFERTY NA REALIZACJĘ PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. „PROFILAKTYKA KOBIECYCH CHORÓB NOWOTWOROWYCH WŚRÓD MIESZKANEK GMINY UJAZD W WIEKU 18+” NA ROK 2018

 

 

Wójt Gminy Ujazd ogłasza trzeci pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna gatunku robinia biała (akacja)

Wójt Gminy Ujazd ogłasza trzeci pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna gatunku brzoza brodawkowata

Obwieszczenie znak: RPG.6733.16.9.2017.K.K o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia ICP - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Józefin, Bronisławów i Łominy

Obwieszczenie o ponownym wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110kV na działkach o nr ewid. 536/34, 536/35, 536/33, 536/30, 799, 801, 524,

"Zimowe utrzymanie dróg - zwalczanie śliskości na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2017/2018"

Powiadomienie o wyborze oferty

Obwieszczenie znak: RPG.6733.16.7.2017.K.K. z dnia 08.12.2017r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu ICP - budowa kanalizacji Łominy, Bronisławów, Józefin

Wójt Gminy Ujazd ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna gatunku robinia biała (akacja)

Wójt Gminy Ujazd ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna gatunku brzoza brodawkowata

Obwieszczenie znak: RPG.6733.16.20.2016.K.K. z dnia 06.12.2017r. o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - wykonanie rowu w miejscowości Ujazd

Obwieszczenie znak: RPG.602.1.2017.R.C. z dnia 04.12.2017r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Powiadomienie o wyborze oferty dot. wykonania ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie zmiany stanu wody na gruncie, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 469, ze zm.)

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Powiadomienie o wyborze oferty dot. wykonania ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie zmiany stanu wody na gruncie, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 469, ze zm.)

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Powiadomienie o wyborze oferty dot. wykonania ekspertyzy/opinii biegłego/specjalisty w zakresie zmiany stanu wody na gruncie, o której mowa w art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz. 469, ze zm.)

 

Powiadomienie o wyborze oferty

 

Zaproszenie do składania ofert na:  "Zimowe utrzymanie dróg - zwalczanie sliskości na terenie Gminy Ujazd w sezonie 2017/2018"

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2- Zadanie nr 1- Wykaz dróg

Załacznik nr 3 - Zadanie nr 2 - Wykaz dróg

Załącznik nr 4 - Załącznik graficzny (lokalizacja dróg na terenie Gminy Ujazd)

Załącznik nr 4a - Załącznik graficzny (lokalizacja dróg na terenie miejscowości Ujazd)

Załącznik nr 4b - Załącznik graficzny (lokalizacja dróg na terenie miejscowości Sangrodz)

Załącznik nr 5 - wzór umowy

 

 

Informacja Wójta Gminy Ujazd o wykazach nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych do sprzedaży – w tym lokali mieszkalnych.

Wójt Gminy Ujazd ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna gatunku robinia biała (akacja) w ilości 7,18 m3

1. Ogłoszenie o sprzedaży.

2. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna gat. robinia biała (akacja) w ilości 7.18m3

3. Projekt umowy na sprzedaż drewna gat. robinia biała (akacja) w ilości 7.18m3

***

 

Wójt Gminy Ujazd ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna gatunku brzoza brodawkowata w ilości 18,27 m3

1. Ogłoszenie o sprzedaży.

2. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna gat. brzoza brodawkowata w ilości 18.27m3

3. Projekt umowy na sprzedaż drewna gat. brzoza brodawkowata w ilości 18.27m3

***

Obwieszczenie RPG.6733.17.2.2017.K.K. z dnia 30.11.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa napowietrznej linii 110kV - obręb Olszowa

Obwieszczenie znak RPG.6733.16.18.2017.K.K. z dnia 21.11.2017r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - wykonanie rowu w Ujeździe

RPG.6220.1.21.2017.R.C. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17.11.2017r. o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu na środowisko - rozbudowa zakładu Euroglas Polska SP. z o.o.

Obwieszczenie znak: RPG.6220.1.18.2017.R.C. z dnia 09.11.2017r. o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko - rozbudowa Zakładu Euroglas Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie znak: RPG.6733.16.2.2017.K.K. z dnia 08.11.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęziami w miejscowościach Józefin, Bronisławó

RPG.6331.1.2017.N.O. - 2017.11.08 - Zapytanie na wykonanie ekspertyzy-opinii dot. zmiany stanu wody na gruncie

RPG.6331.4.2016.N.O. - 2017.11.08 - Zapytanie na wykonanie ekspertyzy-opinii dot. zmiany stanu wody na gruncie

RPG.6331.3.2016.N.O. - 2017.11.08 - Zapytanie na wykonanie ekspertyzy-opinii dot. zmiany stanu wody na gruncie

Obwieszczenie znak: RPG.6733.7.8.2017.K.K. z dnia 03.11.2017r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia dla celów budownictwa nie mieszkaniowego na dz.

RPG.6331.1.2015.N.O.-2017.11.02 zapytanie na wykonanie ekspertyzy-opinii dot. zmiany stanu wody na gruncie

Informacja Wójta Gminy Ujazd o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie znak:RPG.6733.7.6.2017.K.K. z dnia 09.10.2017r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu dla celów budownictwa nie mieszkaniowego w miejscowości Osiedle Niewiadów

Obwieszczenie znak: RPG.6220.5.9.2016.R.C. z dnia 18.09.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - ,,montaż instalacji do suszenia piasku'' na działce nr ewid. 285/1 obręb geodezyjny Ujazd, gm. Ujazd.

Obwieszczenie znak: RPG.6733.7.4.2017.K.K. z dnia 20.09.2017r o wszczęciu postępowania oraz wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie wydania celu publicznego - budowa gazociągu w Osiedlu Niewiadów

Informacja Wójta Gminy Ujazd o wykazie nieruchomości - lokali przeznaczonych do oddania w najem oraz do sprzedaży.

Obwieszczenie znak: RPG.6620.4.2016.R.C. z dnia 12.09.2017r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa gospodarstwa w miejscowości Wólka Krzykowska

Obwieszczenie znak: RPG.6733.16.15.2016.K.K. z dnia 05.09.2017r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wykonanie rowu otwartego na działkach nr ewid. 159/1 i 158/19 w miejscowości U

Obwieszczenie znak: RPG.6733.2.10.2017.K.K. z dnia 01.09.2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociagu na działkach o nr ewid. 1230/60 i 1230/84 obręb Ujazd

Obwieszczenie znak: RPG.6220.1.10.2017.R.C. z dnia 25.08.2017r. informujące o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - rozbudowa zakładu Euroglas Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie znak RPG.6733.3.10.2017.KK z dnia 25.08.2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa piłkochwytu na boisku do piłki nożnej w miejscowości Osiedle Niewiadów

Obwieszczenie znak: RPG.6733.3.8.2017.K.K. z dnia 17.08.2017r. o zgromadzeniu materiału dowodowego - budowa piłkochwytu na boisku do piłki nożnej w miejscowości Osiedle Niewiadów

Obwieszczenie znak: RPG.6733.2.8.2017.K.K. z dnia 14.08.2017r. o zgromadzeniu materiału dowodowego - budowa gazociągu średniego ciśnienia dla celów budownictwa nie mieszkaniowego w obrębie geod. Ujazd

Obwieszczenie znak: RPG.6220.6.8.2016.RC. z dnia 11.08.2017r. o złożeniu uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko - budowa 10 budynków inwentarskich (kurników) w miejscowości Olszowa

Obwieszczenie znak: RB.6220.7.9.2016.RC. z dnia 11.08.2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przebudowa drogi powiatowej 4320E Skrzynki - Tobiasze

Obwieszczenie znak: RPG.6220.5.7.2016.RC z dnia 08.08.2017r. w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - budowa instalacji do suszenia piasku

Obwieszczenie RPG.6733.16.7.2016.K.K. w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu rowu otwartego wraz z urządze

Informacja dla mieszkańców dotycząca prac na rzece Czarna Bielina w m. Bielina, Stasiolas, Maksymów, Olszowa, Buków oraz na rzece Piasecznicy w m. Sangrodz, Ujazd, Niewiadów, Łączkowice.

Zarząd Województwa Łódzkeigo ogłasza, że udostępnia społeczęństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa łódzkeigo w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Załącznik:  Projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego- tzw antysmogowej

 

RPG.6733.3.6.2017.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.07.2017r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa piłkochwytu

 

RPG.6733.2.6.2017.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.07.2017r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa gazociągu średniego ciśnienia

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.2.2017.K.K. z dnia 07.07.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.2.2.2017.K.K. z dnia 07.07.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Ogłoszenie o drugim przetargu na najem lokalu użytkowego - Plac Wolności

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03 lipca 2017 r. dotyczące złożenia uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23 czerwca 2017 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22 czerwca 2017 roku o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Informacja o Wynikach Naboru

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO PRACY W URZĘDZIE GMINY W UJEŹDZIE NA STANOWISKO REFERENTA DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-INFORMATYCZNEJ URZĘDU

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

TABLICA  OGŁOSZEŃ

RPG.6220.7.7.2016.R.C. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.06.2017r.

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 30 maja 2017 r. dotyczące otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

***

Otwarty konkurs ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o otwartyn konkursie ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Ujazd w 2017 r.

 

Urząd Gminy w Moszczenicy

serdecznie zaprasza na Chrześcijańskie Spotkanie Młodych - Moszczenica 2017

w terminie 14-16 czerwca 2017

www.spotkania.moszczenica.eu

 

RPG.6733.1.10.2017.K.K. Obwieszczenie Wójta z dnia 10.05.2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na działkach nr ewid. 97/1, 97/2, 97/3, 97/4

 

Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż przenośnika taśmowego Bt = 300

   

Nieograniczony przetarg na sprzedaż zdemontowanego ogrodzenia panelowego Stacji Uzdatniania Wody w Osiedlu Niewiadów

     

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi znak: WOOŚ-II.411.81.2017.MGw.2 z dnia 09.03.2017 r dla projektu pn. STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022"

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi znak: PWIS.NSOZNS.9022.1.139.2017.SK z dnia 28.03.2017 r dla projektu Programu Rozwoju pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022 (AKTUALIZACJA)".

 

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi znak PWIS.NSOZNS.9022.1.140.2017.SK z dnia 27.02.2017 r. dla projektu "Programu Rewitalizacji Gminy Ujaz na lata 2017-2023"

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi znak:WOOŚ-II.411.82.2017.MGw z dnia 27.02.2017 r. w sprawie "Programu Rewitalicacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023"

 

RPG.6733.1.8.2017.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.04.2017 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.04.2017 r. o rozstrzygnięciu otwartegio konkursu ofert

 

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” na podstawie Zarządzenia Nr 49/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.02.2017 r

 

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla „Programu Rozwoju pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2022” na podstawie Obwieszczenia Wójta Gminy Ujazd z dnia z dnia 27 lutego 2017r. na podstawie art. 19a i odpo

 

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24 marca 2017 roku o przyznaniu dotacji celowej

 

Informacja z dnia 24 marca 2017 r. - Sprawozdanie UKS ORLIK z wykonania zadania publicznego

 

Informacja z dnia 24 marca 2017 r. - Sprawozdanie MUKS Stal Niewiadów z wykonania zadania publicznego

 

RPG.6733.23.11.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.03.2017 r. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzonych dla Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023

 

RPG.6733.23.9.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.03.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

RPG.6733.1.2.2017.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.03.2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie sieci wodoc

***

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.6.4.2016.R.C. z dnia 28.02.2017 r.

***

 

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE PROJEKTU „Programu Rozwoju pod nazwą STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022"

Załącznik nr 2 Strategia rozwoju Gminy Ujazd- Aktualizacja 22.02.2017 r. projekt

Załącznik nr 3 formularz konsultacyjny

***

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY UJAZD Z DNIA 27.02.2017 O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI DLA PROJEKTU PROGRAMU ROZWOJU POD NAZWĄ STRATEGIA ROZWOJU GMINY UJAZD NA LATA 2015-2022

Załączniki:

Załącznik nr 1 Strategia rozwoju Gminy Ujazd -Aktualizacja 22.02.2017 r. projekt

Załącznik nr 2 Formularz konsultacyjny

***

WÓJT GMINY UJAZD

ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami

dotyczące projektu „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”

 

oGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI DOTYCZĄCE PROJEKTU „Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023”

DO POBRANIA:

Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2017-2023

Formularz konsultacyjny

***

 

 

DO POBRANIA :

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ SFINANSOWANIE TEJ USŁUGI

***

 

Wójt Gminy Ujazd Ogłasza czwarty pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż drewna gatunku topola w ilości 22,5 m3

 

RPG.6733.21.10.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.02.2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z oświetleniem. Inwestycja będzie realizowana

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

 

RPG. 6220.5.2.2016.R.C. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wszczęciu postępowania z dnia 31.01.2017 r.

 

Fundusze na start Twojej firmy

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03.02.2017 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

 

Informacja dla Kombatantów

 

RPG.6733.22.9.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 31.01.2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z oświetleniem na działce oznaczo

 

RPG.6733.21.8.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.01.2017r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego wra

 

RPG.6733.23.7.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.01.2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy Ujazd ogłasza ustny ograniczony przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego o pow. 45,36 m2

 

RPG.6733.20.12.2016.K.K Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.01.2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego

 

RPG.6733.23.5.2016.K.K Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.01.2017r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Osiedl

 

RPG.6733.18.12.2016KK Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 11.01.2017r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na: budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego. Inwestycja będzie realizowana w miejscowości

 

RPG.6733.22.7.2016.KK Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 09.01.2017r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z oświe

 

RPG.6733.21.6.2016.KK Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 09.01.2017r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

RPG.6733.19.10.2016.K.K Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.01.2017 r. w sprawie budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 194/4 i 194/5 obręb Ujazd, gmina Ujazd.

 

RPG.6733.16.6.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta z dnia 04.01.2017 r . o zawieszeniu postępowania

Informacja dotycząca zakazu obrotu żywym ptactwem i drobiem domowym

**********

RPG.2613.1.2016.G.Z - ogłoszenie z dnia 03.01.2017r. o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna gatunku topola

Infromacja Wójta Gminy Ujazd dotycząca zakazu obrotu żywym ptactwem i drobiem domowym

Ulotka informacyjna dotycząca ochrony gospodarstwa przed wirusem HPAI

Informacja o karach administrracyjnych

**********

 

RPG.6733.20.10.2016KK Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.12.2016 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrzno – kablowej ośw

 

RPG.6733.17.10.2016.KK Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 29.12.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego. Inwestycja będzie realizowana na dzi

 

RPG.6733.14.18.2016.K.K Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.12.2016r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Osiedle Niewiadów

 

RPG.6733.18.10.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.12.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Teklów, obręb B

 

RPG.6733.19.8.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 16.12.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 194/4 i 194/5 obręb Ujazd, gmina Ujazd.

 

RPG.6733.17.8.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19.12.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr ewid. 594, 611, 313, 578 obręb Sangro

 

RPG.2613.1.2016.G.Z - ogłoszenie z dnia 13.12.2016r. o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż drewna gatunku topola

 

RPG.6733.14.16.2016.K.K. Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.12.2016r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w

 

#p2193#

 

Informacja Wójta Gminy Ujazd o wykazach nieruchomości - lokali, przeznaczonych do oddania w najem oraz do oddania w użyczenie.

 

RPG.6733.22.1.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.12.2016r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 108/2 w miejscowości Buków, obręb geod. Buków, gmina Uj

 

RPG.6733.21.2.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.12.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z oświetleni

 

RPG.6733.20.8.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.12.2016r o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno – kablowej oświetlenia

 

RPG.6733.15.9.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.12.2016r o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, na działce nr ewid. 83/1 obręb PGR Niewiadów-Mącz

 

RPG.6733.18.8.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.11.2016r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w mi

 

RPG.6733.19.6.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.11.2016 r. o o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

RPG.6733.17.6.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.11.2016 r. o o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

RB.6840.3.2015.G.Z - ogłoszenie z dnia 25.11.2016r. o przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz nr 247/5 i 247/12 obręb Ujazd

 

RPG.6840.6.3.2015.G.Z - ogłoszenie z dnia 25.11.2016r. o przetargu ograniczonym na sprzedaż dz nr 46 obręb Łominy

 

RPG.2613.2.2016.G.Z - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna gatunku jesion wyniosły i robinia biała (akacja) w ilości 12,5 m3

 

RPG.6733.14.14.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 22.11.2016 r. o ponownym wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego

 

RPG.2613.1.2016.G.Z - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna gatunku topola w ilości 22,5 m3

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Ujazd konsultacji społecznych dot. programu pn. Gmina Ujazd dla Seniorów

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.11.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi (...) dot. programu pn. Gmina Ujazd dla Seniorów

 

KONSULTACJE dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ujazd

i nadania jej statutu

**********

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.11.2016 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie powolania Rady Seniorów Gminy Ujazd i nadania jej statutu

Zarzadzenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.11.2016 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ujazd i nadania jej statutu

Ankieta konsultacyjna dotycząca projekty uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Ujazd i nadania jej statutu

projekt statutu Rady Seniorów Gminy Ujazd

**********

RPG.6733.20.2.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 15.11.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii napowietrzno - kablowej oświetlenia ulicznego w m. Ujazd.

 

RPG.6733.19.2.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.11.2016 r. - o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego - budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w m. Ujazd

 

RPG.6733.16.2.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.11.2016 r. - o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego -wykonanie rowu otwartego w m. Ujazd

 

RPG.6733.18.2.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.11.2016 r. - o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji iwestycji celu publicznego - budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w m. Teklów

 

RPG.6733.17.2.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.11.2016 r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Sa

 

RPG.6733.15.5.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.10.2016r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowie sieci elektroenergetycznej nn w Mączniku

 

RPG.6733.14.8.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.10.2016r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego w Osied

 

Zapytanie Ofertowe na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego na lata 2016 - 2017 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”

 

RPG.6733.15.2.2016.K.K. - Obwieszczenie Wjavascript:void(0)ójta Gminy Ujazd z dnia 07.10.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa linii elektroenergetycznej niskiego napięci

 

RPG.6733.14.2.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.10.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrzno-kablowej oświetlenia ulicznego

 

RRPG.6733.12.18.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.09.2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przedszkola w Ujeździe

 

RPG.6733.12.16.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.09.2016r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przedszkola w Ujeździe

 

RRPG.6733.12.16.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.09.2016r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w postępowaniu o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przedszkola w Ujeździe

 

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca CAŁKOWITEGO ZAKAZU GRZEBANIA ZWŁOK PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.

 

Informacja od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca afrykańskiego pomoru świń z dn. 19.09.2016 r.

 

 

RPG.6733.12.14.2016.K.K. Obwieszczenie Wójta gminy Ujazd z dnia 08.09.2016 r. o ponownym wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

RPG.6733.9.11.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 02.09.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

RPG.6733.9.9.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.08.2016 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

RPG.6733.12.8.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19.08.2016r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

RPG.6733.10.6.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19.08.2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

RPG.6733.8.7.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17.08.2016r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

RPG.6733.12.2.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.08.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.4.2.2016.R.C. z dnia 11.08.2016 r.

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi WOOŚ-I.4210.4.2015.MP.27 z dnia 4.08.2016 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.3.5.2016.R.C. z dnia 11.08.2016 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.4.3.2014.R.C. z dnia 02.08.2016 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.10.4.2016.K.K. z dnia 03.08.2016 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.9.7.2016.K.K. o wystąpienie do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

RPG.6733.8.5.2016.K.K. - Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.07.2016r. o wycofaniu wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Komunikat Wójta Gminy Ujazd - syreny alarmowe na uczczenie 72 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.4.7.2015.R.C. z dnia 19.07.2016r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.9.3.2016.K.K. z dnia 19.07.2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Wójt gminy Ujazd ogłasza trzeci pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego marki STAR

 

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 4 lipca 2016 roku w sprawie realizacji drogi wojewódzkie Nr 713 Kurowice Ujazd

 

Ogłoszenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 1 lipca 2016 roku w sprawie realizacji drogi wojewódzkie Nr 713 Kurowice Ujazd

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.7.6.2014.R.C. z dnia 05.07.2016 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.4.5.2016.R.C. z dnia 04.07.2016 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.10.2.2016.K.K. z dnia 06.07.2016 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RIR.6733.8.2.2016.K.K. z dnia 28.06.2016 r o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Informacja Wójta Gminy Ujazd z 24.06.2016 r. o przyznaniu dotacji celowej z budżetu Gminy Ujazd na wsparcie realizacji zadania publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.12.2016.K.K. z dnia 13.06.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.10.2016.K.K. z dnia 06.06.2016 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie, informuje, że od dnia 31 maja 2016 r. do dnia 5 lipca 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ujeździe jest wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

RB.6840.3.2015.G.Z. - Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.05.2016r. o ustnym nieograniczonym przetargu ma sprzedaż dz. nr ewid. 247/5 i 247/12 obręb geodezyjny Ujazd

 

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd- ul. Antolin

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25 maja 2016 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RB.6220.4.2014.R.C. z dnia 17.05.2016 r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.4.2014.R.C. z dnia 16.05.2016 r. o wszczęciu postępowania

 

Ogłoszenie o przetargu z dnia 10 maja 2016 r. na sprzedaż drewna

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.5.9.2016.K.K. z dnia 16.05.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6220.7.5.2015.R.C. z dnia 11.05.2016 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 16.05.2016r. o ustnym ograniczonym przetargu ma sprzedaż dz. nr ewid. 1254/9 obręb geodezyjny Ujazd

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.4.13.2016.K.K. z dnia 10.05.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.3.15.2016.K.K. z dnia 10.05.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.8.2016 K.K. z dnia 10.05.2016 r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.4.11.2016.K.K. z dnia 06.05.2016 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.3.13.2016.K.K. z dnia 06.05.2016 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.7.4.2016.K.K. z dnia 06.05.2016 r.

 

Zarządzenie Nr 71/2016 Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.04.2016r.w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami sołectw Bielina, Dębniak i Wólka Krzykowska konsultacji dotyczących lokalizacji farm wiatrowych oraz związanej z tym infrastrukturą

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.7.2016.K.K. z dnia 29.04.2016 o zgromadzeniu materiału dowodowego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.2.20.2016.K.K. z dnia 29.04.2016 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 

Ogłoszenie znak: RPG 2613.3.2015 z dnia 14.04.2016 r. o przetargu na sprzedaż drewna

 

Ogłoszenie znak: RPG 2613.2.2015 z dnia 18.04.2016 r. o przetargu na sprzedaż samochodu Star 244

 

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd – ul. Antolin

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.2.18.2016.K.K. z dnia 25.04.2016 w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.7.2.2016.K.K. z dnia 13.04.2016r.o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.5.2016.K.K. z dnia 11.04.2016r.o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.8.2016.K.K. z dnia 11.04.2016r.o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.10.2016.K.K. z dnia 08.04.2016r.o ponownym wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.13.2016.K.K. z dnia 07.04.2016r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 06 kwietnia 2016 r.

 

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.6.2014.K.K. z dnia 29.03.2016r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.5.2.2016.K.K. z dnia 23.03.2016r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.3.6.2016.K.K. z dnia 23.03.2016r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.1.10.2016.K.K. z dnia 21.03.2016 r.

 

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.2.12.2016.K.K. z dnia 31.03.2016r.o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Informacja z dnia 16 marca 2016 roku - Sprawozdanie z wykorzystania projektu i z rozliczenia dotacji

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.4.2.2016.K.K. z dnia 16.03.2016 r.

 

Informacja z dnia 14 marca 2016 roku - Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego i rozliczenia dotacji dotyczące szkolenia dzieci i młodzieży

 

Informacja z dnia 14 marca 2016 roku - Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego i rozliczenia dotacji dotyczące szkolenia dzieci i młodzieży

 

bwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.6.2014.K.K. z dnia 11.03.2016r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd RPG.6733.3.2.2016.K.K. z dnia 11.03.2016r.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd znak: RPG.6733.2.10.2016.K.K. z dnia 09.03.2016r.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Prognoza oddziaływania na środowisko programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022"

 

RPG.6733.1.8.2016.K.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.02.2016 r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokal. inwest. celu publ.-budowa przyłącza kablowego średniego napięcia o. PGR Niewiadów-Mącznik, Ujazd

 

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 22 lutego 2016 roku o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej dziewcząt oraz piłki nożnej chłopców na terenie sołectwa Ujazd z uwzględnieniem ich udziału na

 

RPG.6733.6.2014.K.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.02.2016 r. o wyst.do org. uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokal. inwest.celu publ.-budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w m.Przesiadłów

 

RPG.6733.2.2.2016.K.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.02.2016 r. o wszczęciu postęp. w sprawie wyd. decyzji o ustaleniu lokal. inwestycji celu publ.-budowa linii kablowej średniego napięcia,o.PGR Niewiadów-Mącznik,Józefin,Bronisławów,Buków

 

RPG.6733.7.15.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.0.2016 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia od m. Ujazd do m. Wólka Krzykowska

 

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko Referent ds. funduszu alimentacyjnego i pomocy społecznej

 

Uchwała Nr I/18/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 03.02.2016 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu(...)opinii dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Ujazd

 

RPG.6733.1.2.2016.K.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 09.02.2016r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ.-budowa przyłącza kablowego średniego napięcia,obręb PGR Niewiadów-Mącznik,Ujazd

 

RPG.6733.6.14.2015K.KK.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.02.2016r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej średniego napięcia wraz z rurociągiem światłowodowym o. PGR Niewiadów-Mącznik

 

RPG.6733.7.13.2015K.KK.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.02.2016r. - zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w m. Wólka Krzykowska

 

Zaproszenie do pracy w Komisji konkursowej

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.01.2016 r.wraz z załącznikami dotyczące przeprowadzania konsultacji społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko programu rozwoju pn. "Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022"

 

RPG.6733.6.12.2015.K.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.01.2016 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia z rurociągiem światłowodowym

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22 stycznia 2016 r. dotyczace konsultacji w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2016 roku

 

Zarządzenie Nr 12/2016 WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli w roku szkolnym 2016-17

 

RPG.6733.7.10.K.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.01.2016 r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia od m.Ujazd do m.Wólka Krzykowska

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 11 stycznia 2016 r. o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

 

RPG.6733.5.11.2015.K.K Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.01.2016 r. dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia obręb Przesiadłów, gmina Ujazd

 

RB.6733.1.2015.Ż.J. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.12.2015 r. o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa świetlicy w m. Stasiolas

 

RPG.6733.6.9.2015.K.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.12.2015 r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej średniego napięcia z rurociągiem światłowodowym

 

RB.6721.2.2014.G.Z. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23.12.2015 r. o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych w miejscowości Ujazd wraz z progmnozą oddziaływania na środowisko

 

RBG.6733.5.9.2015.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.12.2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publ. - budowa sieci elektroenerget. napowietrznej niskiego napięcia - o. Przesiadłów

 

RB.6733.1.2015.Ż.J. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 16.12.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - - budowa Świetlicy Wiejskiej z infrastrukturą o. Stasiolas

 

RPG.6733.7.2.2015.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.12.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego-budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Ujazd-Wólka Krzykowska

 

RPG.6733.6.2.2015.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.12.2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowie linii kablowej średniego napięcia i rurociągu światłowodowego

 

Uchwała Nr I/186/2015 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 27.11.2015 w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Ujazd

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2015-2022"

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022"

 

RPG.6733.4.10.2015.K.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.11.2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia, obręb Bielina

 

RPG.6733.5.7.2015.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.11.2015 r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia, obręb Przesiadłów

 

RPG.6733.4.8.2015.K.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19.11.2015 r. dotyczącego zawiadomienia o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie budowy linii Kablowej niskiego napięcia, obręb Bielina

 

RPG.6733.48.2015.K.K.Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17.11.2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji -budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej niskiego napięcia w m. Przesiadłów

 

RPG.6733.2.2015.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.11.2015 r. o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, obręb Ujazd, gmina Ujazd

 

RPG.6733.6.2014.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.10.2015 r. o wydaniu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Przesiadłów

 

RPG.6733.2.2015.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.10.2015 r. o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Ujazd

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż mini ciągnika rolniczego typu ELPOL K-1 wraz z wyposażeniem

 

RPG.6733.4.6.2015.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.10.2015 r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii niskiego napięcia; obręb Bielina

 

RPG.6733.3.11.2015.K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.10.2015 r. O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego-rozbiórki istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej, budowie budynku Świetlicy Wiejskiej, obręb Tobiasze-Ojrzanów

 

RPG.6733.6.2014 K.K. Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23.10.2015 r. - Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji - budowy sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w m. Przesiadłów

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21 października 2015 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu rozwoju pod nazwą "Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 - 2022"

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21 października 2015 r. dotyczące przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ujazd na lata 2015 - 2022"

 

RPG.6733.3.9.2015.K.K.Obwieszczenie z dnia 15.10.2015r. o rozbiórce istniejącego budynku Świetlicy Wiejskiej, budowie budynku Świetlicy Wiejskiej, obręb Tobiasze Ojrzanów

 

RPG.6733.6.2014K.K.Obwieszczenie z dnia 29.09.2015r. o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w miejscowości Przesiadłów

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 28.09.2015r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Teklów

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21 września 2015 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.09.2015 o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące konsultacji społecznych w kwestii projektu regulaminu korzystania z placów rekreacyjno-sportowych położonych na terenie Gminy Ujazd

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące konsultacji społecznych w kwestii projektu regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich położonych na terenie Gminy Ujazd

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 02.09.2015 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 11.08.2015 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla projektu Programu Rozwoju pt. "Strategia Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015-2022"

 

Kwartalna Informacja o Wykonaniu Budżetu Gminy Ujazd za Okres II Kwartału 2015

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż przyczepy D732

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.07.2015 o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.07.2015 w sprawie wszczęcia procedury wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu Stacji Demontażu Pojazdów Wycofanych z Eksploatacji w m. Bielina

 

Informacja o spotkaniu w sprawie budowy farmy wiatraków

 

Obwieszczenie RB.6733.3.2015.Ż.J. o wszczęciu postęowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2014 rok

Informacja Wójt Gminy Ujazd o konsultacjach ws. środków z funduszy unijnych

Informacja Wójt Gminy Ujazd o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja Wójt Gminy Ujazd o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja Wójta Gminy Ujazd o udzielonej pomocy w formie ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za rok 2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd zdnia 05.05.2015 r. w sprawie budowy dwóch budynków inwentarskich w obrębie geodezyjnym Olszowa gmina Ujazd

Wójt Gminy Ujazd, powiat tomaszowski, województwo łódzkie, informuje, że od dnia 25 lutego 2015 r. do dnia 18 marca 2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ujeździe jest wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

RB.6220.4.2014.R.C. Obwieszzenie z dnia 25.02.2015 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 20.02.2015 r dotyczace projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 20.02.2015 r dotyczace zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd

Informacja z dnia 03.02.2015 r. dotycząca sprawozdania z wykonania zadania publicznego - szkolenia dzieci i młodzieży

Informacja z dnia 03.02.2015 r. o sprawozdaniu z wykorzystania dotacji i wykonania projektu

Informacja z dnia 03.02.2015 r. o sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego - szkolenie dzieci i młodzieży ...

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 15 stycznia 2015 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.07.2014 roku w sprawie przetargu ograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego

Zawiadomienie o wyłożeniu w tutejszym urzędzie do wglądu projekt palnu urządzenia lasu w obrębie geodezyjnym Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.05.2014 roku dotyczące wykonania ujęcia wody pitnej w postaci studni wierconej w miejscowości Łominy

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.05.2014 roku dotyczące budowy zakładu przetwórstwa tłuszczów zwierzęcych w m. Wólka Krzykowska

Informacja Wójta Gminy Ujazd o wykazie nieruchomości przeznaczonych pod wynajem i do sprzedaży

Informacja Wójta Gminy Ujazd o udzielonej pomocy w formie ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Informacja o zbiórce folii po kiszonkach, worków po nawozach oraz zużytych sznurków rolniczych do pras

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ujazd za okres I kwartału 2014 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.04.2014 roku dotyczące oferty MUKS Stal Niewiadów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.04.2014 roku dotyczące budowy linii i stacji transformatorowej średniego napięcia w miejscowości Wykno w gminie Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.03.2014 roku o wynikach konkursu

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.03.2014 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.03.2014 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.03.2014 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.03.2014 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.03.2014 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.03.2014 roku o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójtra Gminy Ujazd z dnia 07.02.2014 roku dotyczące wymiany istniejącego słupa linii średniego napięcia, budowy linii kablowej śn oraz stacji transformatorowej w miejscowości Przesiadłów i Skrzynki

Informacja Wójta Gminy Ujazd o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.01.2014 roku dotyczące budowy linii kablowej niskiego napięcia w obrębie Ujazd gmina Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.01.2014 roku dotyczące budowy linii kablowej niskiego napięcia w gminie Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 stycznia 2014 r. dotyczace konsultacji w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2014 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03.01.2014 roku dotyczące wymiany słupa linii napowietrznej średniego napięcia, budowy 210 m linii napowietrznej średniego napięcia, stacji transformatorowej oraz linii niskiego napięcia w miejscowości Przesiadłów gm

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 20.12.2013 roku dotyczące budowy linii kablowej niskiego napięcia w gminie Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.12.2013 roku dotyczące wymiany istniejącego słupa linii napowietrznej średniego napięcia, budowy linii kablowej śn oraz stacji transformatorowej w miejscowości Przesiadłów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 09.12.2013 roku o wszczęciu postępowania dotyczącego budowy linii kablowej niskiego napięcia

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dotyczące wydania decyzji w sprawie realizacji inwestycji drogowej - rozbudowy drogi wojewódzkiej 715 w miejscowości Zaosie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.11.2013 roku dotyczące rozbudowy i modernizacji budynków bukaciarni oraz budowy zbiornika na gnojowicę - obręb PGR Niewiadów Mącznik gmina Ujazd

Informacja kwartalna o wykonaniu budżetu Gminy Ujazd za III kawrtał 2013 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 16.10.2013 roku dotyczące budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości około 295 m w miejscowości Maksymów gmina Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 16.10.2013 roku dotyczące budowy linii kablowej niskiego napięcia o długości około 340 m w obrębie Ciosny i Józefów gmina Ujazd

Obwieszczenia Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.10.2013 roku dotycząca rozbudowy i modernizacji budynków bukaciarni oraz budowy zbiornika na gnojowicę wraz z infrastrukturą w PGR Niewiadów Mącznik gmina Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.09.2013 roku w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia o dł. 295m w m. Maksymów gmina Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23.09.2013 roku w sprawie montażu instalacji służącej wdrożeniu iunnowacyjnego procesu odzysku materiału wysokogęstościowego z odpadów w m. Wykno gmina Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23.09.2013 roku w sprawie zamiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy budynku inwentarskiego w m. Wólka Krzykowska gmina Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 20.09.2013 roku dotyczące budowy linii kablowej nn w miejscowościach Ciosny i Józefów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.09.2013 roku dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie budowy linii kablowej nn w obrębie geodezyjnym Ciosny i Józefów gmina Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.09.2013 roku dotyczące budowy linii kablowej niskiego napięcia w Maksymowie gmina Ujazd

Obwiesczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 02.09.2013 roku dotyczące budowy instalacji fotowoltanicznych do produkcji energii elektrycznej w gminie Ujazd

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12.08.2013 roku dotyczące budowy instalacji fotowoltanicznych w gminie Ujazd

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.07.2013 roku o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Ujazd za okres II kwartału 2013 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.07.2013 roku dotycząca zmiany decyzji dotyczącej budowy budynku inwentarskiego (chlewni) wraz z infrastrukturą

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 11.07.2013 roku dotyczące budowy instalacji fotowoltanicznej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.07.2013 roku dotyczące montażu instalacji do innowacyjnego procesu odzysku materiału wysokogęstościowego z odpadów

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 01.07.2013 roku dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie realizacji inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 02.07.2013 roku dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie budowy instalacji fotowoltaicznej, przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.06.2013 roku dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie dcecyzji lokalizacji celu publicznego dla budowy, przebudowy i remontu placu targowego w Ujeździe

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.06.2013 roku dotyczące budowy, przebudowy i remontu placu targowego w Ujeździe

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.06.2013 roku dotyczące szacowania szkód spowodowanych przez deszcz nawalny w 2013 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Moszczenica dotyczące przeprowadzanych konsultacji społecznych w związaku z realizacją projektu E-Leader ...- internet szerokopasmowy

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.06.2013 roku dotyczące budowy, przebudowy i remontu placu targowego w Ujeździe oraz przebudowy istniejących zjazdów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.06.2013 roku dotyczące budowy, przebudowy i remontu placu targowego w Ujeździe

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.06.2013 roku o wynikach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu

Informacja kwartalna o wykonaniu budzetu za I kwartał 2013 roku

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.05.2013 roku dotycząca udzielonych umorzeń, odroczeń, ulg lub rozłożenia spłat na raty w 2012 roku

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.05.2013 roku dotyczące MUKS Stal Niewiadów

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 8 maja 20123 roku dotyczące przyznania dotacji celowej dla MUKS Stal Niewiadów

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29.04.2013 roku dotyczące rozbudowy drogi wokewódzkiej nr 715 na odcinku Zaosie

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.04.2013 roku dotyczące konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Ujazd w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03.04.2013 roku w sprawie budowy rurociągu do odprowadzania oczyszczonych wód popłucznych z odżelaziaczy na terenie stacji wodociągowej Tobiasze

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.03.2013 roku dotyczące postanowienia o obowiązku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Kolonia Ujazd obręb geodezyjny Stasiolas

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22.03.2013 roku dotyczące rozbudowy drogi wokewódzkiej 715 na odcinku Zaosie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.03.2013 roku dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Krzykowska

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 18.03.2013 r. w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kolonia Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.03.2013 roku o wystąpieniu do organów uzgadniających w sprawie budowy rurociągu do odprowadzania oczyszczonych wód popłucznych z odżelaziaczy na terenie stacji wodociągowej Tobiasze, obręb geodezyjny Tobiasze Ojrz

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.03.2013 roku dotyczące budowy rurociągu do odprowadzania oczyszczonych wód popłucznych z odżelaziaczy na terenie stacji wodociągowej Tobiasze

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 11.03.2013 roku dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowych 15 kV w miejscowości Bielina, Wygoda - gmina Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.03.2013 roku dotyczące budowy, przebudowy i remontu placu targowego w Ujeździe

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.03.2013 roku w dotyczące budowy świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zjazdu z drogi powiatowej w miejscowości Niewiadów (osada) - obręb Niewiadów-Mącznik

Decyzja Starosty Tomaszowskiego z dnia 06.03.2013 roku w sprawie przeprowadzenia przez TPD Oddział Inowłódz zbiórki publicznej na terenie powiatu tomaszowskiego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.02.2013 roku dotyczące budowy linii kablowych 15kV na terenie miejscowości Bielina i Wygoda w miejscowości Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.02.2013 roku dotyczące przebudowy i rozbudowy drogi w miejscowości Kolonia Ujazd obręb geodezyjny Stasiolas

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.02.2013 roku dotyczące budowy świetlicy wiejskiej i zjazdu z drogi powiatowej - PGR Niewiadów-Mącznik

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19.02.2013 roku dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Krzykowska

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.02.2013 roku w sprawie zawieszenia postępowania dotyczącego budowy rurociągu do odprowadzania oczyszczonych wód popłucznych na terenie stacji wodociągowej Tobiasze

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.02.2013 roku dotyczące budowy linii kablowych 15kV na terenie miejscowości Bielina i Wygoda

Obwieszczenie Rgionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.02.2013 roku dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku Zaosie

Informacja Powiatowego Inspektora Weterynarii w Tomaszowie Maz. dotycząca akcji zwalczania choroby Aujeszky'ego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.02.2013 roku dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w kwestii budowy rurociągu do odprowadzania oczyszczonych wód popłucznych w stacji wodoci

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.02.2013 roku dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji w kwestii budowy linii kablowych 15kV w miejscowości Bielina

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22.01.2013 roku dotyczące rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 715

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.01.2013 roku dotycxzące przebudowy drogi w miejscowości Wólka Krzykowska

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.01.2013 roku dotyczące przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Krzykowska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12.12.2012 roku dotyczące3 przedsięwzięcia polegającego na : Rozbudowie drogi wojewódzkiej na 715

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.12.2012 roku dotyczące budowy linii kablowej nn wraz z przyłączami w miejscowości Tobiasze gmina Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.12.2012 roku dotyczące budowy linii kablowej nn wraz z przyłączami

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 27.11.2012 roku dotyczące postanowień prostujących omyłki pisarskie w decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.11.2012 roku dot. budowy linii kablowej nn w miejscowości Tobiasze

Informacja o wykonaniu budzetu za III kwartal 2012.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.11.2012 roku o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 31.10.2012 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączami

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.10.2012 roku dot. uzgodnień w związku z budową linii kablowych 15kV, stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych nn 0,4kV

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.10.2012 roku dot. budowy linii kablowych 15kV, stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych 0,4kV

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.10.2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.10.2012 roku dot. przyjęcia dokumentu pn. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd

Informacja Inspekcji Weterynaryjnej dot. Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 17.10.2012 roku dot. wydobycia kruszywa naturalnego (piasek ze żwirem) ze złoża Przesiadłów

UCHWAŁA NR XXVI/202/12 Rady Gminy Ujazd z dnia 11 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze oraz ustalenia granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.10.2012 roku dot. budowy linii kablowych 15kV, stacji transformatorowych słupowych oraz linii napowietrznych nn 0,4 kV dla poprawy warunków napięciowych w miejscowości Bielina i Dębniak

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.10.2012 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie budowy linii kablowych 15kV, stacji transformatorowych, linii napowietrznych nn 0,4kV i oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Teklów, Wygoda, Bielina, Dębniak

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.10.2012 r. dotyczące budowy linii kablowych 15kV, stacji transformatorowych, linii napowietrznych nn 0,4kV i oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Teklów, Wygoda, Bielina, Dębniak - gmina Ujazd

Informacja Wójta Gminy Ujazd o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.10.2012 roku dotyczące budowy linii kablowych 15kV, stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych nn 0,4 kV i oświetlenia drogowego w miejscowości Teklów, Wygoda, Bielina , Dębniak

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17.09.2012 roku dotyczące budowy linii kablowych 15 kV, słupowych stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych nn 0,4 kV dla poprawy warunków napięciowych

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.09.2012 roku dotyczące budowy linii kablowych 15 kV, stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych 0,4 kV

Informacja o wykonaniu budzetu Gminy Ujazd za II kwartal 2012 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.08.2012 roku dotyczące budowy linii kablowych 15kV oraz linii napowietrznych NN 0,4kV i oświetlenia drogoqwego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.08.2012 roku o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż żeberek grzejnikowych

Wykaz samodzielnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży - Osiedle Niewiadów cz. 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 06.08.2012 roku dotyczące wdania postanowienia w sprawie budowy linii kablowych 15kV, linii napowietrznych nn 0,4kV oraz oświetlenia drogowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.08.2012 roku dot. budowy linii kablowych 15kV, linii napowietrznych nn 0,4kV oraz oświetlenia drogowego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.08.2012 roku o wystąpieniu do organu uzgadniającego w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.07.2012 roku dotyczace budowy linii kablowej 15kV, linii napowietrznych NN 0,4kV oraz oświetlenia drogowego na terenie gminy Ujazd

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Tomaszowie Mazowieckim dotycząca uboju zwierząt na użytek własny

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.07.2012 roku dotyczące przetargu na oddania w najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność gminy, zlokalizowanego na działce położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03.07.2012 roku dotyczące budowy linii kablowych 15 kV

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.06.2012 roku dotyczące decyzji środowiskowej

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.06.2012 roku dotycząca decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ubojni drobiu w Łominach gmina Ujazd

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży - Osiedle Niewiadów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.06.2012 roku dotyczące budowy linii kablowych, stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych i oświetlenia drogowego

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.06.2012 roku dotyczące budowy budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wólka Krzykowska gmina Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.06.2012 roku dotyczące budowy oświetlenia drogowego

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.06.2012 roku dotycząca wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.06.2012 roku o możliwości wglądu do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd

Indywidualna Interpretacja Podatkowa

Indywidualna Interpretacja Podatkowa

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.05.2012 roku dotycząca udzielonej pomocy w zakresie umorzeń, odroczeń, ulg, pomocy de minimis na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.05.2012 roku dotyczące budowy linii kablowych 15 kV, stacji transformatorowych oraz linii napowietrznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.05.2012 roku dotyczące nieograniczonego przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 11.05.2012 roku dotyczące budowy siedmiu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Indywidualna Interpretacja Podatkowa

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 9 maja 2012 roku dotyczące oferty założonej przez organizację pozarządową dotyczącą wsparcia zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.05.2012 roku dotyczące budowy budynku ubojni drobiu wraz z przetwórnią i niezbędną infrastrukturą

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.05.2012 roku dot. wydania decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia w gminie Ujazd obręb geodezyjny Józefin

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17.04.2012 roku dotyczące budowy siedmiu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10.04.2012 roku dot. opinii w sprawie budowy siedmiu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą

Informacja o przyznaniu Gmine Ujazd tytułu Gmina na Piatkę

Informacja z dnia 10.04.2012 roku do. przetargu nieograniczonego na sprzedaż własności nieruchomości

Ogłoszenie Wojta Gminy Ujazd z dnia 02.04.2012 roku dot. budowy elektrowni wiatrowej o mocy 3000kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.03.2012 roku dotyczące konsultacji społecznych w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Ujazd w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

OGŁOSZENIE o wynikach konkursu ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechnia kultury fizycznej i sportu

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.03.2012 roku dot. budowy siedmiu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.03.2012 roku dot. budowy siedmiu elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.02.2012 roku dot. budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 20.02.2012 roku dot. budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.02.2012 roku dot. budowy budynku ubojni sdrobiu w obrębie geodezyjnym Łominy w miejscowości Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.02.2012 roku dot. ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w miejscowości i obrębie geodezyjnym Sangrodz

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące otwartego konkursu ofert na powierzenie - wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Ujazd w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wykaz nieruchomości z dnia 01.02.2012 roku przeznaczonych do oddania w najem

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 02.02.2012 roku dot. budowy elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.01.2012 roku dot. budowy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.01.2012 roku dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ujazd w 2012 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Rokiciny z dnia 23.01.2012 roku dotyczące wniosku Spółki VL WIATROWIEC ENERGIA

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23.01.2012 r. dot. budowy elektrowni wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.01.2012 roku dot. budowy elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 11.01.2012 roku dot. terminów składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.12.2011 roku dot. budowy elektrowni wiatrowych

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.12.2011 roku dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.12.2011 roku dot. budowe elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi i infrastrukturą

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 20.12.2011 roku o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa własności do nieruchomości

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.12.2011 roku dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03 listopada 2011 roku dot. konsultacji społecznych

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 02.11.2011 roku dot. przebudowy drogi w miejscowości Kolonia Ujazd

Informacja Wójta Gminy Ujazd dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19.09.2011 roku dot. budowy sieci kablowej niskiego napięcia wraz z przyłączami w miejscowości Sangrodz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. przebudowy drogi w miejscowości Kolonia Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.08.2011 roku dot wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu puiblicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.08.2011 roku dot wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu puiblicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 16.08.2011r. dot. wykonania obiektów małej retencji leśnej w Wyknie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.08.2011r. dot. rozbudowy hali produckyjno - magazynowej zakładu EUROBOX w Przesiadłowie

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.08.2011 roku dot. przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.08.2011 roku dot. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.07.2011 roku dot. rozbudowy hali produkcyjnej i infrastruktury przez Eurobox Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.07.2011 roku dot. budowy linii kablowej SN w miejscowości Wólka Krzykowska

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.07.2011 roku dot. budowy budynku produkcyjnego do rozbioru mięsa drobiowego w miejscowości Wygoda

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.07.2011 roku w sprawie wydanej decyzji dot. zbierania odpadów niebezpiecznych na działce położonej w miejscowości Przesiadłów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.07.2011 roku dot. rozbudowy hali produkcyjno magazynowej wraz z infrastrukturą w Eurobox Polska Sp. z o.o.

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.07.2011 roku dot. obiektów małej retencji leśnej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.07.2011 dot. wszczęcia postępowania związanego z rozbudową Eurobox Polska Sp. z o.o.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.07.2011 roku dot. przebudowy drogi w miejscowości Kolonia Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 06.07.2011 roku dot. wykonania obiektów małej retencji leśnej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 06.07.2011 roku dot. przebudowy drogi w miejscowości Kolonia Ujazd

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.07.2011 roku dot. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczących budowy bioelektrowni

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 27.06.2011 roku dot. budowy linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej oraz kablowej linii nn 0,4 kV w wmiejscowości Wólka Krzykowska

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.06.2011 roku w sprawie budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sangrodz

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 06.06.2011 roku w sprawie budowy linii kablowej SN 15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej NN 0,4 kV

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.05.2011 roku w sprawie budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sangrodz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.05.2011 roku w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku w celu prowadzenia działalności gospodarczej

PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.04.2011 roku w sprawie budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sangrodz

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.04.2011 roku dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.04.2011 roku dot. budowy bioelektrowni w miejscowości Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.04.2011 roku dot. budowy budynku produkcyjnego służącego do rozbioru mięsa

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.04.2011 roku dot. budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Sangrodz

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.03.2011 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.03.2011 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Mącznik

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23.03.2011 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23.03.2011 roku dot. budowy bioelektrowni w miejscowości Ujazd

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 22.03.2011 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 09.03.2011 roku dot. budowy elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.03.2011 roku dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03.03.2011 roku dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.02.2011 roku w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dot. ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż samochodu ciężarowego pożarniczego marki STAR

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.02.2011 roku w sprawie dot. zmiany sposobu użytkowania budynku

Protokół z dnia 14.02.2011 roku dotyczący konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.02.2011 roku w sprawie wydania decyzji o ustalenie loaklizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 07.02.2011 roku w spreawie budowy elektrowni wiatrowych

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 02.02.2011 roku dot. budowy kompleksu sportowo rekreacyjnego Moje Boisko ORLIK 2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.02.2011 roku dot. budowy elektrowni wiatrowych

Informacja z dnia 01_02_2011 dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.02.2011 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.01.2011 roku w sprawie budowy bioelektrowni o mocy elektrycznek 5 MW

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.02.2011 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.01.2011 roku w sprawie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 19.01.2011 roku w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.01.2011 roku w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17.01.2011 roku o konsultacjach Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.01.2011 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.01.2011 roku budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.01.2011 roku budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.01.2011 roku w sprawie budowy kompleksu sportowo rekreacyjnego Orlik 2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.12.2010 roku dot. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 20.12.2010 roku w sprawie wydobywania kruszywa naturalnego w rej. Olszowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.12.2010 roku w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.12.2010 roku dot. budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Osiedle Niewiadów w ramach programu Moje Boisko ORLIK 2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.12.2010 roku dot. budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaosie

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Maz.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w sprawie usuwania nadmiaru śniegu i lodu z dachów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.12.2010 roku w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Kolonia Ujazd i Teklów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 02.12.2010 roku w sprawie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaosie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.11.2010 roku w sprawie budowy kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.11.2010 roku w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Kolonia Ujazd i Teklów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.11.2010 roku w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Informacja o terminie I sesji Rady Gminy Ujazd w kadencji 2010-2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.11.2010 roku dot. wydobycia kruszywa naturalnego w miejscowości Olszowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 09.11.2010 roku dot. wydania decyzji w sprawie wydobywania kruszywa naturalnego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.10.2010 roku w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.10.2010 roku w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.10.2010 roku w sprawie budowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaosie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.10.2010 roku w sprawie budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki w Kolonii Dębniak

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.10.2010 roku dot. sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w technologii preizolowanej w miejscowości Osiedle Niewiadów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.10.2010 roku dot. budowy linii kablowej nn

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.10.2010 roku dot. budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki w miejscowości Kolonia Dębniak

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.10.2010 roku dot. budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 19.10.2010 roku o wykazie nieruchomości

Informacja Wójta Gminy Ujazd

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17.09.2010 roku w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. eksploatacji kopaliny w miejscowości Zaosie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.09.2010 roku w sprawie budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w m. Buków

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.09.2010 roku w sprawie budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki w m. Kolonia Dębniak

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.09.2010 roku dot. przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.09.2010 roku dot. budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Sangrodzu

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd z dnia 06.09.2010 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03.09.2010 roku dot. budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki w miejscowości Dębniak

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03.09.2010 roku dot. budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki w miejscowości Zaosie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.08.2010 roku dot. budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki w miejscowości Kolonia Dębniak

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.08.2010 roku dot. budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki w miejscowości Dębniak

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 26.08.2010 roku dot. budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki w miejscowości Zaosie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 24.08.2010 roku dot. przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23.08.2010 roku dot. inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej w miejscowości Buków

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23.08.2010 roku dot. inwestycji celu publicznego - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.08.2010 roku dot. wydania decyzji w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia terenu Zespołu Szkół w Niewiadowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17.08.2010 roku dot. budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.08.2010 roku dot. budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Buków

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.08.2010 roku dot. budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Sangrodz

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 09.08.2010 roku dot. budowy linii kablowej oświetlenia terenu Zespołu Szkół w Niewiadowie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.08.2010 roku dot. budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03.08.2010 roku dot. budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.07.2010 roku dot. budowy linii kablowej oświetlenia terenu Zespołu Szkół w miejscowości Osiedle Niewiadów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.07.2010 roku dot. budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki w miejscowości Dębniak

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.07.2010 roku dot. budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki w miejscowości Zaosie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.07.2010 roku dot. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbiudowa gminnej oczyszczalni ścieków

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, w roku podatkowym 2009

OFERTA dot. utylizacji i recyclingu odpadów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.07.2010 roku dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.06.2010 roku dot. budowy linii napowietrznej oświetleniowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.06.2010 roku dot. decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.06.2010 roku dot. decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, tj. budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV w obrębie Sangrodz gmina Ujazd 

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.06.2010 roku o wydaniu decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia - przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd

Obwieszczeni Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.06.2010 roku dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczeni Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.06.2010 roku dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.06.2010 roku dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii napowietrznej oświetleniowej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ujazd, ul. Antolin, Skrzynki, Przesiadłów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 21.05.2010 roku dot. przebudowy i instalacji gazu ziemnego dla Zespołu Szkół w Ujeździe i Gminnej Hali Sportowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.05.2010 roku dot. budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 13.05.2010 roku dot. przebudowy przyłącza i instalacji gazu ziemnego dla budynku Zespołu Szkół w Ujeździe i Gminnej Hali Sportowej

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 11.05.2010 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.05.2010 roku o ustaleniach dotyczących decyzji o staleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 04.05.2010 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 14.04.2010 roku w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.05.2010 roku w sprawie wydania decyzji dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1913E Ujazd - Wolbórz

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy UJazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.04.2010 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy ulic Reymonta i Kuncewiczowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.04.2010 roku w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 09.04.2010 roku w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie ustnego ograniczonego przetargu na dzierżawę targowiska gminnego

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.03.2010 roku dotyczące wydanego postanowienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.03.2010 roku o wydanym postanowieniu

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.03.2010 roku w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujzd z dnia 02.03.2010 roku w sprawie ustnego ograniczonego przetargu na dzierżawę działki położonej w miejscowości Łominy

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.02.2010 roku dot. przebudowy ulic Reymonta i Kuncewiczowej w miejscowości Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 12.02.2010 roku dot. budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.02.2010 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.01.2010 roku dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 Ujazd - Tomaszów Maz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.01.2010 roku dot. przebudowy ulic Reymonta i Kuncewiczowej wraz z budową oświetlenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 11.01.2010 roku w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 Ujazd - Tomaszów Maz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.01.2010 roku w sprawie budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 30.12.2009 roku w sprawie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynku Gminnego Domu Kultury

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 29.12.2009 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 28.12.2009 roku o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.12.2009 roku informujące o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.12.2009 roku informujące o opracowaniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 15.12.2009 r. o ustnym nieograniczony przetargu na sprzedaż prawa własności poniższych nieruchomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.12.2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 10.12.2009 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.12.2009 r. w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej 713

Postanowienie Wójta Gminy Ujazd z dnia 08.12.2009 r. w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej 713

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z 03.12.2009 r. w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej 715

Opionia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. dot drogi wojewódzkiej 713

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 01.12.2009 r. dot. budowy kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko - Orlik 2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 25.11.2009 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23.11.2009 r. w sprawie budowy kompleksu biosk sportowych w ramach programu Moje Boisko - ORLIK 2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17.11.2009 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Ujazd - Tomaszów Maz.

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. wniosku o wydanie decyzji środowiskowej w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej 713

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja dot. Obwieszczenia Wójta Gminy Rokiciny w sprawie budowy 25 turbin wiatrowych o mocy 2MW każda wraz z infrastrukturą

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 05.10.2009 r. dot. wydania decyzji w sprawie rozbudowy, przebudowy i nadbudowy Gminnego Domu Kultury w Niewiadowie

Wykaz nieruchomości

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiegow sprawie wszczęcia postępowania dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 715 na odcinku Niewiadów - Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dot. ustnego ograniczonego przetargu na oddanie w najem części lokalu użytkowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dot. wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujzd z dnia 21.09.2009r dot. przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie Gminnego Ośrodka Kultury w Niewiadowie

Informacja dot. Obwieszczenia Wójta Gminy Rokiciny w sprawie zawiadomienia Starosty Powiatu Tomaszowskiego i Państwowego Inspektora Sanitarnego o budowie 25 turbin wiatrowych o mocy 2MW każda wraz z infrastrukturą

Informacja dot. Obwieszczenia Wójta Gminy Rokiciny w sprawie budowy 25 turbin wiatrowych o mocy 2MW każda wraz z infrastrukturą

Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Ujazd

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Maz. o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dot. budowy chlewni z obsadą 140 DJP ze zbiornikiem na gnojowice, objektami

Informacja Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia dot. budowy chlewni w obrębie geodezyjnym Wólka Krzykowska

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Niewiadowie

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o zawieszeniu postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Gminnego Domu Kultury

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub spłatę rozłożono na raty - w roku podatkowym 2008

Postanowienie Wójta Gminy Ujazd o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej - ul. Parkowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wydanego postanowienia dot. oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej - ul. Parkowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wydania opinii dot. oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej - ul. Parkowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Postanowienie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa Gminnego Domu Kultury

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie przebudowy drog wewnątrzosiedlowych w miejscowości Ujazd - Jana Pawła II, Słowackiego, Kopernika, Chopina

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 1913E Ujazd - Wolbórz

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaz prawa własności nieruchomości

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - przebudowa dróg Jana Pawła II, Słowackiego, Kopernika, Chopina

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY UJAZD - WYBORY DO EUROPARLAMENTU

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Informacja Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa Powiatowego dot. wydania pzwolenia dla Euroglas Polska na prowadzenie instalacji do wytopu szkła

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa I etapu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego - budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV

Postanowienie Wójta Gminy Ujazd

Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. linii elektroenergetycznej 110 kV

Opinia sanitarna Oddziału Higieny Radiacyjnej dot. budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 110kV

Informacja dot. oceny oddzialywania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji - budowy dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV

Wykaz nieruchomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wszczęciu postępowania dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1913 E Ujazd - Wolbórz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - miejscowość i obręb geodezyjny Sangrodz

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego III etapu budowy dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego I etapu budowy dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mącznik

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o zakończeniu postępopwania dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Mącznik

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dot. budowy kanalizacji sanitarnej w m. Mącznik

przeznaczenie do sprzedaży - wykaz - Sangrodz dz nr 571

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Informacja o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Informacja o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wszczęciu postępowania

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Postanowieni ZRO_7633

Postanowienie RB 7624__808

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych związanych z przedsięwzięciem

Informacja - Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny

Załącznik Ib - oświadczenie Wojewody Łódzkiego

Postanowienie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie zmiany danych w raporcie oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd - rozbudowa drogi woj. nr 715

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. rozpoczęcia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej - rozbudowa drogi woj. nr 715

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY UJAZD za I polrocze 2008

Owieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie raportu oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o wydaniu postanowienia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Wykaz nieruchomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego

Regulamin Organizacyjny Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ujeździe

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie powolania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ujeździe

Informacja o konferencji dot. wsparcia unijnego dla MSP i samorządów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wydania decyzji

Informacja Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. uzgodnienia warunków zmiany sposobu użytkowania budynku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd

Zarządzenie Wójta Gminy UJAZD

Wykaz nieruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Uzasadnienie unieważnienia przetargu ustnego nieograniczonego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wydania decyzji dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 715

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dotyczace inwestycji celu publicznego

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie ustnego ograniczonego przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wydania decyzji dot. modernizacji i rozbudowy sieci SN i nn w miejscowości Niewiadów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie uzgodnień dotryczących budowy linii kablowej oświetlenia ulicy Wodnej

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy dot. obiektu sportowo-rekreacyjnego położonego w Osiedlu Niewiadów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie modernizacji i rozbudowy sieci SN i nn w miejscowości Niewiadów

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej - inwentaryzacja sprzętu Obrony Cywilnej na terenie Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wydania decyzji dot. budowy spinki wodociągowej Wykno - Zaosie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie uzgodnień dot. budowy spinki wodociągowej Wykno - Zaosie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. zmiany trasy wodociągu Wykno - Zaosie

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2007 rok

Wykaz nieruchomości do sprzedaży

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Maksymów

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd dot. zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Informacja Wójta Gminy Ujazd

Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wystąpienia ptasiej grypy

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ujazd za III kwartał 2007 roku

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Informacja Wójta Gminy Ujazd o zapewnieniu realizacji prawa wybierania osobom niepełnosprawnym

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Dotacje unijne dla firm transportowych na lat 2007 - 2013

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2007 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie ustnego przetargu ograniczonego na dzierżawę targowiska gminnego z parkingiem w miejscowości Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. warunków rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 713

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych PGR Niewiadów-Mącznik, Zaosie i Ujazd

Informacja z wykonania budżetu Gminy Ujazd za I półrocze 2007 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Zawiadomienie

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd w sprawie dzierżawy targowiska gminnego

Obwieszczenie w sprawie budowy wodociągu


Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd


Zarządzenie Wójta Gminy Ujazd


Informacja z wykonania budżetu Gminy Ujazd za 2007 rok


 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 6 luty 2019
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 1 marzec 2007 godz. 11:17
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Źaneta Bykowska-Winkiel dnia 13 luty 2019 godz. 11:49
Liczba odsłon:
  77887 od 1 marzec 2007 godz. 11:17  (średnio 13.27 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl