Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Komórki organizacyjne Urzędu Gminy » Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej » Dokumenty planistyczne dotyczące Gminy Ujazd » Plany miejscowe Gminy Ujazd


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach geodezyjnych PGR Niewiadów-Mącznik, Zaosie i Ujazd, gmina Ujazd

MPZP_pgrnm_zaosie-ujazd_uchwala_XVI_155_08

MPZP_pgrnm_zaosie-ujazd_uchwala_XVI_155_08_zal_nr_1

MPZP_pgrnm_zaosie-ujazd_uchwala_XVI_155_08_zal_nr_2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej – Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd

MPZP_plac_kosciuszki_uchwala_VIII_53_15

MPZP_plac_kosciuszki_uchwala_VIII_53_15_zal_nr_1

MPZP_plac_kosciuszki_uchwala_VIII_53_15_zal_nr_2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 42, 43 i 44 położonych w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

MPZP_42_43_44_uchwala_XXX_195_16-nienaruszalnosc

MPZP_42_43_44_uchwala_XXX_196_16

MPZP_42_43_44_uchwala_XXX_196_16_zal_n1_1Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Grzegorz Zimnicki [Kierownik Referatu Planowania]
Informacja opublikowana przez:
  Grzegorz Zimnicki dnia 2 listopad 2018 godz. 12:41
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Zimnicki dnia 2 listopad 2018 godz. 12:54
Liczba odsłon:
  1758 od 2 listopad 2018 godz. 12:41  (średnio 1.84 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl