Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
 Budownictwo
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 ZGKiM
wniosek o wydanie warunków przyłączenia do gminnej sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej

 Dowód osobisty
Formularz wniosku o wydanie dowodu osobistego
Wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 Działalność gospodarcza
Wzór pisma o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru działalności gospodarczej

 Nieruchomości i lokale użytkowe
Formularz wniosku o nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie bezprzetargowym
Formularz wniosku o nabycie nieruchomości komunalnej w trybie przetargowym
Formularz wniosku o nabycie prawa własności nieruchomości
Formularz wniosku o przystąpienie do procedury przygotowania nieruchomości do zbycia w trybie przetargowym

 Mieszkania
Formularz wniosku na najem lokali
Formularz wniosku o dofinansowanie opłat mieszkaniowych

 Psy
Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl