Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ewidencja Ludności i USC » Akt zgonu


Akt zgonu

Nazwa wydziału:

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa dokumentu:

Akt zgonu

Wymagane dokumenty:

Karta zgonu /dokument podstawowy/

Dowód osobisty zmarłej osoby /dokument podstawowy/

Dowód osobisty współmałżonka

Odpis skrócony aktu małżeństwa /w przypadku zgonu osób zamężnych/

Odpis skrócony aktu urodzenia / w przypadku panny lub kawalera/

Opłaty skarbowe:

Bez opłat

Opłaty administracyjne;

Bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Niezwłocznie. Zgon osoby zgłasza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca tego zdarzenia, najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Termin biegnie od początku dnia następnego po dacie zgonu. W przypadku, gdy zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, termin zgłoszenia zgonu ulega skróceniu zgłoszenia zgonu należy dokonać w ciągu 24 godzin od zgonu tj. od stwierdzenia zgonu.  

Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia zgonu należy dokonać w miejscu zdarzenia. W przypadku zgonu w Ujeździe w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ujeździe Plac Kościuszki 6, pokój nr 9, 97-225 Ujazd

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (dz. U. Nr 36, poz. 180, z późn. zm.)

Inne informacje:

Zgon, który nastąpił za granicą i nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. Wniosek składa się w USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy.
Zgon, który nastąpił za granicą i został zarejestrowany w tamtejszym Urzędzie Stanu Cywilnego, może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie:
- oryginału aktu zgonu
- tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego
- podania
Opłaty skarbowe w wysokości:
- 50 zł.
- Akt zgonu, który został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.
Opłaty skarbowe związane z odtworzeniem aktu

- brak opłat
Decyzje w w/w przypadkach wydaje Kierownik USC miejsca zamieszkania wnioskodawcy.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 27 marzec 2009
Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 12:00
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 27 marzec 2009 godz. 14:48
Liczba odsłon:
  9177 od 30 listopad 2006 godz. 12:00  (średnio 2.42 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl