Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0BUDŻET » budżet » 2016


 

 

Uchwała NR XXI/143/15 RADY GMINY UJAZD z dnia 28 grudnia 2015 r.

 

 

Załączniki do Uchwały Nr XXI/143/15:

 

1. Plan dochodów budżetu na 2016 rok.

2. Plan wydatków budżetu na rok 2016

3. Plan nakładów inwestycyjnych na rok 2016

4. Przychody i Rozchody w 2016 roku

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami w 2016 roku

6. Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska w 2016 roku

7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

8. Wydatki realizowane w drodze porozumienia/umowy między jst na 2016 rok

9. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2016

10. PLAN FINANSOWY ZGKIM W NIEWIADOWIE NA 2016 ROK

11. Dotacje udzielane w roku 2016 z budżetu jst podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

12. Plany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 31 maj 2016
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 31 maj 2016 godz. 11:35
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Martyna Wojciechowska dnia 31 maj 2016 godz. 12:55
Liczba odsłon:
  2740 od 31 maj 2016 godz. 11:35  (średnio 1.92 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl