Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0BUDŻET » opinie


OPINIE 2018 ROK

Uchwała Nr III/337/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ujazd oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

Uchwała Nr III/336/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ujazd na 2019 rok

Uchwała Nr V/11/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Ujazd

 

OPINIE 2017 ROK

Uchwała Nr V/310/2017 Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Ujazd

Uchwała Nr V/308/2017 Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ujazd

Uchwała Nr V/130/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ujazd o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ujazd za 2016 rok

Uchwała Nr V/80/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ujazd z wykonania budżetu za 2016 rok

Uchwała Nr V/14/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planownaej kwoty długu Gminy Ujazd

 

OPINIE 2016 ROK

Uchwała Nr V/218/2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Ujazd

Uchwała Nr V/217/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Ujazd na 2017 rok

Uchwała Nr V/216/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ujazd

Uchwała Nr 1/16 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ujazd z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie opinii z wykonania budżetu Gminy Ujazd za rok 2015 i wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Ujazd za 2015 rok

Uchwała Nr I/70/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6.05.2016 w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Ujazd z wykonania budżetu za 2015 rok

Uchwała Nr I/18/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w łodzi z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiąza

 

OPINIE 2015 ROK

Opinie stałych Komisji Rady Gminy Ujazd w sprawie projektu budżetu Gminy Ujazd za rok 2015

Uchwała Nr 1/187/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27.11.2015 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Ujazd na 2016 rok

Uchwała Nr 1/186/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27.11.2015 r. w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Ujazd

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aneta Przybysz dnia 19 grudzień 2018
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 27 maj 2016 godz. 15:14
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aneta Przybysz dnia 19 grudzień 2018 godz. 14:42
Liczba odsłon:
  2770 od 27 maj 2016 godz. 15:14  (średnio 1.93 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl