Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Petycje » Rejestr petycji » Rok 2017


Informacja na temat rozpatrywanych petycji:

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Skan odpowiedzi

1.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Okrężna 36

02-916 Warszawa

Petycja1

Inicjatywa – Bezpieczeństwo Cybernetyczne

09.02.2017 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź petycja1

2.

WESTRAND M. Szatkowski Sp. J

Ul. Kłobucka 13

02-699 Warszawa

Siedziba:

Blacharska 1/165

02-660 Warszawa

Petycja 2

Inicjatywa-Lepsze Powietrze-Dbajmy o zdrowie Mieszkańców

06.07.2017 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź na petycje 2
3.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Współwnioskodawca:

Wiarygodna Firma Sp. o.o.

Strzelecki 25

50-224 Wrocław

Petycja 3

Inicjatywa-Zmieniajmy Samorządy na Lepsze-Optymalizacja Kosztów Publicznych

10.07.2017 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Odpowiedź na petycje 3


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Honorata Bogus [Kierownik Referatu] dnia 12 lipiec 2017
Informacja opublikowana przez:
  Damian Andryszek dnia 17 marzec 2017 godz. 11:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Dratwa dnia 4 sierpień 2017 godz. 13:04
Liczba odsłon:
  2197 od 17 marzec 2017 godz. 11:20  (średnio 1.82 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl