Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA


 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd - projekt

 

Prognoza oddziaływania na środowisko

 

 Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd dot. wglądu w projekt Studium

 

Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy UjazdInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 19 lipiec 2012
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 18 lipiec 2012 godz. 09:20
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 19 lipiec 2012 godz. 08:41
Liczba odsłon:
  6781 od 18 lipiec 2012 godz. 09:20  (średnio 2.55 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl