Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Komórki organizacyjne Urzędu Gminy » Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej » Dokumenty planistyczne dotyczące Gminy Ujazd


Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 2018

Uchwala_Nr_LXIX_498_18-ocena aktualności studium Gminy UjazdInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Grzegorz Zimnicki [Kierownik Referatu Planowania] dnia 26 październik 2018
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2009 godz. 09:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Zimnicki dnia 2 listopad 2018 godz. 12:57
Liczba odsłon:
  10024 od 24 listopad 2009 godz. 09:58  (średnio 2.87 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl