Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Organizacje pozarządowe » Otwarte konkursy ofert


III Otwarty konkurs ofert 2018

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pt. "Organizacja programu sportowo rekreacyjnego w ramach wypoczynku wakacyjnego z elementami profilaktyki uzależnień dl dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ujazd"

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pt."Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem i innymi uzależnieniami z elementami integracji społecznej na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów"

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pt."Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ujazd jako alternatywna forma wolnego czasu w ramach profilaktyki uzależnień"

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 17.07.2018 dotyczące roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.06.2018 dotyczące otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 112_2018 Wójta Gminy Ujazd z dnia 22.06.2018 dotyczące otwartego konkursu ofert

Nowy_wzor_oferty_realizacji_zadania_publicznego

Nowy_wzor_sprawozdania_z_wykonania_zadania_publicznego

Uchwała nr LV_363_17 Rady Gminy Ujazd z dnia 15.11.2017

Załącznik do Uchwały nr LV_363_17 Rady Gminy Ujazd z dnia 15.11.2017

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji Konkursowej

Oświadczenie członka Komisji Konkursowej o bezstronności

II Otwarty konkurs ofert 2018

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pt. "Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej dziewcząt i piłki nożnej chłopców na terenie sołectwa Ujazd (...)"

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 26.03.2018 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursowej

Oświadczenie członka Komisji Konkursowej o bezstronnosci

Ogłoszenie Wojta Gminy Ujazd z dnia 16 stycznia 2018 roku dotyczace otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Ujazd z dnia 16 stycznia 2018 roku

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego

Nowy wzór umowy o relizację zadania publicznego

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Uchwała Nr. LV/363/17 z dnia 15.11.2017 roku

Załącznik do uchwały LV/363/17

..............................................................................................................................................................................

I Otwarty konkurs ofert 2018

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pt. "Organizacja przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Ujazd (...)"

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 05.02.2018 r. o roztrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. Organizacja przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kluturalnej dla mieszkańców Gminy Ujazd (...)

Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Ujazd z dnia 04 stycznia 2018 roku

Ogłoszenie Wojta Gminy Ujazd z dnia 04 stycznia 2018 roku dotyczace otwartego konkursu ofert

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursiowej

Oświadczenie członka Komisji Konkursowej o bezstronnosci-wzór

 

..............................................................................................................................................................................

III Otwarty konkurs ofert 2017

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pt. "Organizacja przedsięwzięcia służącego rozwiązywani problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (...)"

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pn. "Organizaja programu sportowo-rekreacyjnego w ramach wypoczynku wakacyjnego (...)"

-------------------------------------------------

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 23 czerwca 2017 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

-------------------------------------------------

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursowej

Oświadczenie członka Komisji konkursowej o bezstronności

-------------------------------------------------

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dn. 30 maja 2017 r. dotyczące otwartego konkursu ofert

Zarządzenie nr 108/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 30 maja 2017 r.

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego

Nowy wzór umowy o relizację zadania publicznego

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Uchwała Nr XXXVIII/251/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 28 listopada 2016r w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Ujazd (...), na rok 2017"

..............................................................................................................................................................................

II Otwarty konkurs ofert 2017

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pt. "Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej dziewcząt i piłki nożnej chłopców na terenie sołectwaUjazd (...)"

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pt. "Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dziewcząt i chłopców na terenie sołectwa Osiedle Niewiadów (...)"

-------------------------------------------------

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 18.04.2017 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

-------------------------------------------------

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 20 marca 2017 r. dotyczące otwartego konkutsu ofert

Zarządzenie Nr 61/2017 Wójta Gminy Ujazd z dnia 20 marca 2017 r.

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego

Nowy wzór umowy o relizację zadania publicznego

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

-------------------------------------------------

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursowej

Oświadczenie członka Komisji konkursowej o bezstronności

..............................................................................................................................................................................

Otwarty konkurs ofert 2017

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego pt. "Organizacja przedsięwzięcia mającego na celu poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Ujazd (...)"

-------------------------------------------------

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd z dnia 03.02.2017 r. o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert

-------------------------------------------------

Ogłoszenie Wójta Gminy Ujazd dotyczące otwartego konkursu ofert z dn. 02.01.2017 r.

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego

Nowy wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

Nowy wzór oferty realizacji zadania publicznego

Nowy wzór umowy o relizację zadania publicznego

-------------------------------------------------

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji konkursowej

Oświadczenie członka Komisji konkursowej o bezstronności

Formularz zgłoszenia do pracy w Komisji konkursowejInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aneta Przybysz dnia 26 listopad 2018
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 27 maj 2016 godz. 15:21
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aneta Przybysz dnia 29 czerwiec 2019 godz. 11:01
Liczba odsłon:
  3278 od 27 maj 2016 godz. 15:21  (średnio 2.1 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl