Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej


 
 
 
  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  Wniosek o wynajem świelicy wiejskiej/placu rekreacyjno-sportowego
  Wniosek o zaświadczenie o ustaleniu numeru porządkowego
  Wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wydanie opinii urbanistycznej o przeznaczeniu działki
  Wypis - wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wypis - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Grzegorz Zimnicki [Kierownik Referatu Planowania] dnia 2 marzec 2015
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 14:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Dratwa dnia 31 październik 2018 godz. 15:19
Liczba odsłon:
  8896 od 24 listopad 2006 godz. 14:29  (średnio 2.38 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl