Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Podatki i opłaty loklane » Zaświadczenie o nie zaleganiu w podatkach


Zaświadczenie
o nie zaleganiu w podatkach

Nazwa dokumentu:

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

 

Podstawa prawna:
Art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 84 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)Opłaty:
 - Opłaty skarbowe:                       21,00 zł  od każdego egzemplarza 

 

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy Ujazd lub na rachunek bankowy nr konta: PBS o/Ujazd 48 8985 0004 0060 0600 0101 0004

Wymagane dokumenty:
 - Wypełniony formularz - formularz wniosku

 - dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)


Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Ujeździe
Plac Kościuszki 6
97-225 Ujazd
pokój nr 20

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy - stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej

Termin i sposób załatwiania:
 - bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku

Inne informacje:
 - odbiór zaświadczenia - Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 - pokój nr 20

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia osobie ubiegającej się o wydanie zaświadczenia przysługuje  zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Pliki do pobrania:

formularz wnioskuInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 5 grudzień 2008
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 14:54
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 5 grudzień 2008 godz. 12:08
Liczba odsłon:
  9560 od 24 listopad 2006 godz. 14:54  (średnio 2.48 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl