Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Uchwały Rady Gminy Ujazd
porządek obrad - uchwały Rady - protokoły z sesji
KADENCJA:

  05.12.2018r.    numer sesji: III/2018
 
  28.11.2018r.    numer sesji: II/2018
 
  19.11.2018r.    numer sesji: I/2018
 


Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl