Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Nauka, Sport » SPORT » Nagrody pieniężne i wyróżnienia


ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD PIENIĘŻNYCH I WYRÓŻNIEŃ DLA ZAWODNIKÓW, TRENERÓW ORAZ INNYCH OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ OSIĄGNIĘCIAMI W DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ 

  1. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz ich trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej mogą być przyznawane: nagrody, wyróżnienia oraz nagrody pieniężne i wyróżnienia. 
  2. Zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym oraz ich trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej mogą być przyznawane wyróżnienia. 
  3. Nagrody pieniężne/wyróżnienia za wysokie osiągnięcia sportowe mogą być przyznawane nie częściej niż raz w roku osobom, które: 
  • uczestniczyły we współzawodnictwie sportowym (w tym osób niepełnosprawnych), na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, 
  •  stale zamieszkują na terenie Gminy Ujazd,
  • godnie reprezentują Gminę Ujazd i swoją działalnością przyczynili się do rozwoju i popularyzacji sportu na terenie gminy.

      4. Wnioski o przyznanie nagrody/ wyróżnienia mogą składać: 

  • związki lub kluby sportowe,
  • jednostki oświatowe,
  • inne podmioty realizujące zadania z zakresu sportu,
  • Komisja stała Rady Gminy, która w swoim zakresie działania zajmuje się sportem. 

 Szczególowe informacje dotyczące zasad i tryby przeznawania ww. nagród oraz wyróżnień zamieszczono w Uchwale Nr XXXV/295/13 Rady Gminy Ujazd z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej  

Do pobrania:

UCHWAŁA NR XXXV/295/13 RADY GMINY UJAZD z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych i wyróżnień dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej

WNIOSEK o przyznanie nagrody pieniężnej/ wyróżnienia dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie sportowej i szkoleniowej

Oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu na terenie gminy Ujazd

 


OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 27 sierpnia 2018 r. o przyznnaiu nagrody pieniężnej zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 18 stycznia 2018 r. o przyznnaiu nagrody pieniężnej zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

Informacja Wójta Gminy Ujazd z dnia 31 lipca 2017 r. o przyznnaiu nagród pieniężnych zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 20 czerwca 2017 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 17 października 2016 roku o przyznaniu wyróżnień

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 26 sierpnia 2016 r. roku o przyznaniu nagród pieniężnych

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 25 maja 2016 r. roku o przyznaniu nagrody pieniężnej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 21 września 2015 roku o przyznaniu nagrody pieniężnej

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 10 sierpnia 2015 roku o przyznaniu nagród pieniężnych i wyróżnienia

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 01 października 2014 roku o przyznaniu nagród pieniężnych

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 21 lipca 2014 roku o przyznaniu nagród pieniężnychInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel dnia 4 październik 2018
Informacja opublikowana przez:
  Grzegorz Dratwa dnia 9 czerwiec 2017 godz. 08:59
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Źaneta Bykowska-Winkiel dnia 4 październik 2018 godz. 08:14
Liczba odsłon:
  2647 od 9 czerwiec 2017 godz. 08:59  (średnio 2.02 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl