Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Petycje » Rejestr petycji » Rok 2016


Informacja na temat rozpatrywanych petycji:

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)

 

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

 

Data złożenia petycji

 

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

 

Skan odpowiedzi

1.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

GPD Agency Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Okrężna 36

02-916 Warszawa

Petycja1

Inicjatywa – Dbajmy o Najmłodszych – Place Zabaw

23.03.2016 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję1

2.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja2

Inicjatywa – Efektywność Energetyczna

18.04.2016 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję2

3.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja3

Inicjatywa – Usprawniajmy Administrację Publiczną – Stop bylejakości

15.04.2016 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję3

4.

 Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja4

 Inicjatywa – Efektywność Energetyczna

 24.06.2016 r.

 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję4

5.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja5

Inicjatywa – Dbajmy o Najmłodszych – „Wzorowa Łazienka” – „Domestos odnawia szkolne toalety”

27.09.2016 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję5

6.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Petycja6

Inicjatywa – bezpieczne – legalne oprogramowanie

03.10.2016 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję6

7.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Fundacja PlasticsEurope Polska

ul. Trębacka 4 pok. 109

00-074 Warszawa

Petycja7

Inicjatywa – Dbajmy o zdrowie
i Rodzinę – Czystsze Powietrze

28.10.2016 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Odpowiedź na petycję 7Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Paula Głowacka-Baryła [Podinspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Damian Andryszek dnia 17 marzec 2017 godz. 11:18
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Damian Andryszek dnia 20 marzec 2017 godz. 07:46
Liczba odsłon:
  1918 od 17 marzec 2017 godz. 11:18  (średnio 1.72 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl