Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej » Wypis - wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd


Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd

Stanowisko pracy/Referat załatwiający sprawę:
podinspektor ds. planowania przestrzennego / Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa.

Podstawa prawna uprawniająca do złożenia wniosku:
art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-waniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z 2003 r.)

Opłaty:
Za wydanie:

-    wypisu: do 5 stron pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 30,00 zł, powyżej 5 stron

    – w wysokości 50,00 zł;

-   wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł, nie więcej niż 200,00 zł.

 (część I kolumna 2 pkt. 51 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6, pok. 12

Wnioski i formularze:
Wnioski można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6 pok. 12 lub z poniższej lokalizacji:

wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy UjazdInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 25 styczeń 2012
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 25 styczeń 2012 godz. 13:15
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 25 styczeń 2012 godz. 13:25
Liczba odsłon:
  7025 od 25 styczeń 2012 godz. 13:15  (średnio 2.54 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl