Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ewidencja Ludności i USC » Podanie o wymeldowanie


Podanie o wymeldowanie

 

Nazwa dokumentu:

Podanie o wymeldowanie

Wymagane dokumenty:

Podanie

Opłaty skarbowe:

Opłata skarbowa - 10,00 PLN

Opłaty administracyjne;

Bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie uprawnień oraz aktualnego miejsca pobytu osoby poprzez skierowanie zapytań do Centralnego Biura Adresowego, Kartoteki Skazanych i Tymczasowo Aresztowanych, Komisariatów Policji, Biura Paszportowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Termin załatwienia zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - 1 miesiąc.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Ujazd

Plac Kościuszki 6, pokój 9

97-225 Ujazd

tel. (044) 719-23-61

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. Ewidencji ludności i spraw wojskowych

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz.1999).

Inne informacje:

Podanie o wymeldowanie składa osoba fizyczna bądź prawna mająca interes prawny do wymeldowania osoby.

 

Pobrany dokument należy wydrukować dwustronnie na jednej kartce i przyciąć do oryginalnego formatu druku.

 

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiąceInformacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 12:36
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Damian Andryszek dnia 17 sierpień 2018 godz. 13:33
Liczba odsłon:
  12580 od 30 listopad 2006 godz. 12:36  (średnio 2.95 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl