Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0WYBORY » WYBORY SAMORZĄDOWE  » 2010


WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

Wybory samorządowe odbędą się 21 listopada,
a ich druga tura, w przypadku wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, 5 grudnia

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW WÓJATA GMINY UJAZD

 

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW DO RADY GMINY UJAZD

 

Wykaz osób, które uzyskały mandat radnego w wyborach do Rady Gminy Ujazd, Rady Powiatu, Wójta Gminy Ujazd

 

 

  KALENDARZ WYBORCZY

 

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

 

PROGRAM DO WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW

Program nie przechowuje w jakikolwiek sposób danych wprowadzonych w formularzach !
Wypełnienie formularza musi zakończyć się przygotowaniem wydruku inaczej dane wprowadzone zostaną utracone.
Program przygotowuje wydruk w postaci dokumentu RTF w związku z czym wymaga zainstalowanego na komputerze edytora tekstu obsługującego format RTF (MS Word,OpenOffice itp.)
Możliwe jest też zapisanie przygotowanego dokumentu w postaci pliku RTF.

PROGRAM DO WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIA KOMITETU WYBORCZEGO ORGANIZACJI SPOŁECZNEJ ORAZ KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW

 

Formularze

Okręgi wyborcze

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika

Informacja o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym)

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych

Zalacznik_nr_1_do_powolywania_Komisji         Zalacznik_nr_2_do_powolywania_Komisji

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o zasadach gospodarki finansowej związanych z finansowaniem kampanii wyborczej komitetów wyborczych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 października 2006 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 czerwca 2010 r. zmieniające w/w rozporządzenie

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru wykaz osób popierających liste kandydatów

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ujeździe z dnia 11 października 2010 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ujazd o obwodach głosowania

 

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Ujeździe o terminie losowania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Uchwała Nr 5/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Ujeździe z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, wyborów wójta, rad powiatów, sejmików województwa zarządzonych na dzień 21 listopad

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Ujeździe z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ujeździe z dnia 05.11.2010 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ujazd zarządzonych na dzień 21.11.2010 roku

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ujeździe z dnia 05.11.2010 roku o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Ujazd w wyborach do Rady Gminy Ujazd zarządzonych na dzień 21.11.2010 roku

Zawiadomienie Wójta Gminy Ujazd o udostępnieniu do wglądu spisu wyborców

Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych

 

Wzór zaświadczenia dla męża zaufania

 

ROZLICZENIE  KOMITETÓW  WYBORCZYCH

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów przedkłada organowi, któremu komitet złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu, sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu.
W przypadku gdy komitet nie pozyskiwał i nie wydatkował środków, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego może złożyć właściwemu komisarzowi wyborczemu stosowne oświadczenie zastępujace sprawozdanie finansowe.
Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego jest obowiązany przechowywać dokumenty związane z finansowaniem kampanii wyborczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia wyborów.

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, który nie dopełnia obowiązku sporządzenia i przedłożenia w terminie komisarzowi wyborczemu sprawozdania finansowego albo podaje w tym sprawozdaniu nieprawdziwe dane - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

http://www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=21801&layout=1

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 21 grudzień 2012
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 21 grudzień 2012 godz. 13:34
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 21 grudzień 2012 godz. 13:34
Liczba odsłon:
  5662 od 21 grudzień 2012 godz. 13:34  (średnio 2.34 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl