Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ochrona Środowiska » Zezwolenie na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną


Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku dołączonym do karty informacyjnej
  2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

  1. Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia:
    - 82 zł – pozostałe.
  2. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:
    - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Ujeździe .

nr rachunku bankowego: 
48 89850004 0060 0600 0101 0004 PBS o / Ujazd.

 

    3.  Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia 

         płaty nie udzielono zezwolenia zwrot opłaty skarbowej następuje

         na wniosek.

 

     Miejsce złożenia i odbioru:

         Referat Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska,

         Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Komunalnej i

         Rolnictwa. Pokój nr 11.  Stanowisko ds. Ewidencji Działalności

         Gospodarczej i Rolnictwa.

     Termin odpowiedzi:

    1.      Do 1 miesiąca.

    2.      Do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Tryb odwoławczy:

 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni

 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który 

 wydał decyzję.

 

Uwagi:

Wykaz ras psów uznawanych za agresywne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku (Dz. U. Nr 77 poz. 687) : amerykański pit bull terier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin) , buldog amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, Anatolia karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.

 

 

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

     administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze

     zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U.

     z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami).

3.  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

     z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów

     uznawanych za agresywne. ( Dz. U. Nr 77, poz. 687 ze

     zmianami).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej

    (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

 

Załączniki:
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

 

        Pliki do pobrania

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywnąInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 5 listopad 2009
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 5 listopad 2009 godz. 10:41
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Martyna Wojciechowska dnia 13 lipiec 2016 godz. 12:50
Liczba odsłon:
  8280 od 5 listopad 2009 godz. 10:41  (średnio 2.54 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl