Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Informacja dla osób niesłyszących


Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Ujeździe mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego, zgłaszając taką chęć co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej korzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 Nr 127, poz. 721 i Nr 717, poz. 1016).

Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy zgłosić w Sekretariacie Urzędu Gminy w Ujeździe zamiar skorzystania z tłumacza. Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie. Należy wskazać metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).

Zgłoszenia można dokonać:
" Telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, pod nr telefonu: 44 719 21 29,
" Wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesyłając go mailem na adres: 

  ugujazd@ujazd.com.pl

" faksem pod nr telefonu: 44 719 21 29 wew. 47 lub listownie na adres: Urząd Gminy 
  
w Ujeździe, Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

 

formularz zgłoszeniowyInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 18 lipiec 2012
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 18 lipiec 2012 godz. 14:33
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 18 lipiec 2012 godz. 15:07
Liczba odsłon:
  43856 od 18 lipiec 2012 godz. 14:33  (średnio 11 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl