Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ewidencja Ludności i USC » Akt urodzenia


Akt urodzenia

Nazwa wydziału:

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa dokumentu:

Akt urodzenia

Wymagane dokumenty:

a/ w przypadku dziecka pochodzącego z małżeństwa:

- dowody osobiste rodziców dziecka,

- odpis skrócony aktu małżeństwa,

b/ w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest rozwiedziona:

- dowód osobisty matki dziecka,

- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

c/ w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest panną:

- dowód osobisty matki dziecka,

- odpis skrócony aktu urodzenia,

d/ w przypadku dziecka pozamałżeńskiego, gdy matka dziecka jest wdową:

- dowód osobisty matki dziecka,

- odpis skrócony aktu małżeństwa,

- odpis skrócony aktu zgonu małżonka.

W przypadku gdy dziecko pozamałżeńskie
ma być uznane przez ojca:
rodzice biologiczni dziecka muszą stawić się oboje z w/w dokumentami w zależności od stanu cywilnego matki. Ojciec dziecka powinien posiadać dowód osobisty.

Opłaty skarbowe:

Bez opłat

Opłaty administracyjne;

Bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Niezwłocznie.

Zgłoszenia urodzenia dziecka powinno dokonać jedno z rodziców w ciągu 14 dni od daty urodzenia, w przypadku dziecka urodzonego martwo w ciągu 3 dni.

Miejsce złożęnia dokumentów:

Zgłoszenia urodzenia należy dokonać w miejscu zdarzenia. W przypadku urodzenia w Ujeździe  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ujeździe Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd, pokój nr 9

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (dz. U. Nr 36, poz. 180, z późn. zm.)

Inne informacje:

Akty Stanu Cywilnego sporządzone za granicą mogą być wpisane w polskich księgach stanu cywilnego
W tym przypadku należy przedłożyć:
- oryginalny akt stanu cywilnego
- urzędowe tłumaczenie aktu stanu cywilnego
- podanie
- dowód osobisty wnioskodawcy
- oraz opłatę skarbową w wysokości:
- 50 zł
Ponadto osoby nie posiadające aktu urodzenia w związku z zaginięciem lub zniszczeniem ksiąg stanu cywilnego, oraz trudnościami z jego otrzymaniem mogą wystąpić o odtworzenie jego treści do Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 27 marzec 2009
Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 11:58
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 27 marzec 2009 godz. 14:43
Liczba odsłon:
  9632 od 30 listopad 2006 godz. 11:58  (średnio 2.5 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl