Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ewidencja Ludności i USC » Wydanie odpisu skróconego-zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu


Wydanie odpisu skróconego-zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Nazwa wydziału:

Urząd Stanu Cywilnego

Nazwa dokumentu:

Odpis skrócony-zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie odpisu skróconego-zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu

2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie odpisu

Opłaty skarbowe:

za wydanie odpisu skróconego aktu - 22 zł

za wydanie odpisu zupełnego aktu - 33 zł

Opłaty administracyjne;

Bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Niezwłocznie po złożeniu wniosku wraz z załączoną opłatą skarbową.
Osoba uprawniona do odebrania dokumentu winna wylegitymować się dowodem tożsamości.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Ujeździe

Plac Kościuszki 6, pokój 9

97-225 Ujazd

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy ds. Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 września 1986 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (dz. U. Nr 36, poz. 180, z późn. zm.)

Inne informacje:

Po odpis z ksiąg stanu cywilnego należy zgłosić się do urzędu właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.

 

W Urzędzie Gminy Ujazd znajdują się akta:

Za lata 1909 - 2009 w tym:

- za lata 1904 - 1945 - z Parafii Rzymsko-Katolickiej Ujazd

- za lata 1946 - 1954 - z Gminnej Rady Narodowej w Ciosnach

- za lata 1955 - 1959 - z Gminnej Rady Narodowej w Niewiadowie

- za lata 1955 - 1959 - z Gminnej Rady Narodowej w Jankowie

- za lata 1955 - 1959 - z Gminnej Rady Narodowej w Olszowej

 

Formularz wniosku można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy w Ujeździe Plac Kościuszki 6, pokój 9 lub klikając na wybrany wniosek

Wniosek o wydanie odpisu skróconego-zupełnego aktu małżeństwa

Wniosek o wydanie odpisu skróconego-zupełnego aktu urodzenia

Wniosek o wydanie odpisu skróconego-zupełnego aktu zgonuInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 24 marzec 2009
Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 11:51
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 24 marzec 2009 godz. 15:07
Liczba odsłon:
  37856 od 30 listopad 2006 godz. 11:51  (średnio 6.88 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl