Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0WYBORY » WYBORY SAMORZĄDOWE  » 2014


Informacje ogólne

 

Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad.

Obecna kadencja rad ulegnie zakończeniu w dniu 21 listopada 2014 r.  Zatem wybory zarządzone muszą zostać na

dzień 16 listopada 2014 r.
 

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Prezes Rady Ministrów zarządza łącznie z wyborami do rad gmin.

Wszystkie czynności wyborcze, w tym związane z utworzeniem komitetu wyborczego i zgłoszeniem kandydatów, mogą być wykonywane dopiero po zarządzeniu wyborów przez Prezesa Rady Ministrów.

Czynności wyborcze związane w szczególności ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także prowadzeniem, na zasadzie wyłączności, kampanii wyborczej na ich rzecz wykonują, w imieniu partii politycznych i koalicji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych oraz wyborców, komitety wyborcze utworzone przez te podmioty.

Zatem dopiero przyjęcie przez właściwy organ wyborczy, tj. przez Państwową Komisję Wyborczą lub komisarza wyborczego zawiadomienia komitetu wyborczego oznacza, że komitet wyborczy może wykonywać czynności związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych oraz kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Komitety wyborcze, które uzyskają postanowienie od komisarza wyborczego, mogą zgłaszać listy kandydatów na obszarze wskazanym w tym postanowieniu.

Przed przyjęciem zawiadomienia komitet wyborczy nie może podejmować czynności zmierzających do zgłoszenia listy lub list kandydatów na radnych (np.: zbierać podpisów poparcia dla list kandydatów na radnych), oraz nie może gromadzić ani wydatkować środków finansowych na cele kampanii wyborczej.

 

Link przekierowujący na stronę Państwowej Komisji Wyborczej:

http://pkw.gov.pl/2014%20kat%20samorzad/

 

Informacje dotyczące tworzenia komitetów wyborczych - wraz z drukami - dostępne są na stronie

http://pkw.gov.pl/tworzenie-komitetow-wyborczych-samorzad-2014/

 

KALENDARZ WYBORCZY

 

Tworzenie komitetów wyborczych:

informcja - założenie komitetu

zawiadmienie o utworzeniu komitetu - załacznik nr 1

oswiadczenie o utworzeniu komitetu - załacznik nr 2

oświadczenie pełnomocnika wyborczego - finansowego - załącznika nr

wykaz obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim dotyczący zgłaszania utworzonych komitetów wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim dotyczący zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY UJAZD z dnia 1 września 2014 r. o OKRĘGACH WYBORCZYCH

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA WÓJTA

informacja o sposobie zgłaszania kandydata na wójta

zgłoszenie kandydata na wójta

oswiadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie - załącznik nr 1

oświadczenie lustracyjne - załącznik nr 3

informacja o zlożeniu oswiadczenia lustracyjnego - załącznik nr 4

 

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA RADNYCH

informacja o zasadach i sposobie zgłaszania

oswiadczenie kandydata - obywatela unii

zgłoszenie listy kandydatów na radnych załacznik nr 1

listy poparcia - załącznik nr 2

oświadczenie - wyrażeniu zgody na kandydowanie - załacznik nr 3

oświadczenie lustracyjne - załacznik nr 4

informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - załącznik nr 5

 

Komunikat o dyżurach Gminnej Komisjki Wyborczej w Ujeździe

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie członkostwa w komisjach wyborczych

 

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 Wójta Gminy Ujazd z dnia 30 września 2014r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ujazd z dnia 8 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ...

 

 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Informacja zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w dniu 17 października 2014 r

 

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Ujeździe z dnia 20 października 2014 r. dotycząca losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych

 

INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Ujeździe z dnia 20 października 2014 r. dotycząca losowania numerów list kandydatów zarejestrowanych do Rady Gminy Ujazd tj. list, które nie otrzymały jednolitych numerów od Państwowej Komisji Wyborczej ani od Komis

 

 

KOMUNIKAT WYBORCZY - o terminie wyborow. obwodach głosowania, zarejestrowanych kandydatach na wójtów i radnych

 

Uchwała Nr 5/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ujeździe z dnia 17 października 2014r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów

 

wzór zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnegoadczenia

 

zawiadomienie o sporządzeniu i udostepnieniu do wglądu spisu wyborców w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16.11.2014 roku

 

PROTOKOŁY  Z  WYBORÓW

 

protokol z wyboru wojta

 

protokol z wyborow rada zbiorczy

 

rada- okręg nr 1

rada- okręg nr 2

rada- okręg nr 3

rada- okręg nr 4

rada- okręg nr 5

rada- okręg nr 6

rada- okręg nr 7

rada- okręg nr 8

rada- okręg nr 9

rada- okręg nr 10

rada- okręg nr 11

rada- okręg nr 12

rada- okręg nr 13

rada- okręg nr 14

rada- okręg nr 15

 

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 roku o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego

Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 roku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 25 liostopada 2014 roku w sprawie zwołania I sesji nowo wybranej Rady Gminy Ujazd

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15-12-2014 roku

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 19 styczeń 2015
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 22 sierpień 2014 godz. 11:12
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 19 styczeń 2015 godz. 11:13
Liczba odsłon:
  5656 od 22 sierpień 2014 godz. 11:12  (średnio 2.56 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl