Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Podatki i opłaty loklane » Udzielenie ulgi w płatności podaku rolnego i leśnego


Udzielenie ulgi w płatności podaku rolnego i leśnego

Nazwa dokumentu:

Decyzja w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia płatności podatku rolnego i leśnego

Wymagane dokumenty:

Podanie oraz dokumentacja potwierdzająca trudną sytuację podatnika

Opłaty skarbowe:

bez opłat

Opłaty administracyjne;

bez opłat

Terminy i sposób załatwienia:

Wystawienie decyzji następuje w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania do 2-ch miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Ujazd

Plac Kościuszki 6, pokój 1 (sekretariat0

97-225 Ujazd

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Finansowy Urzędu Gminy Ujazd

Tryb odwoławczy:

Służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb w terminie 14 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Ujazd

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137. poz.926 wraz z późn. zm/, ustawa z dnia 26.11.1998r. d dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003/Dz. U. nr 150,poz.983, z późn. zm./.

Inne informacje:Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 15:06
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 24 listopad 2006 godz. 15:06
Liczba odsłon:
  9004 od 24 listopad 2006 godz. 15:06  (średnio 2.4 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl