Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Oświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje w imieniu wójta  » Za rok 2002


Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kutury w Ujeździe

Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Osiedlu Niewiadów

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Ujeździe

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

Osoby wydające decyzje w imieniu wójta:

Inspektor d/s ewidencji ludności i spraw wojskowych

Inspektor d/s podatków

Kierownik Urzędu Stanu CywilnegoInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Mariusz Kotkowski [informatyk]
Informacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 13:27
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 1 grudzień 2006 godz. 12:19
Liczba odsłon:
  6588 od 30 listopad 2006 godz. 13:27  (średnio 2.44 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl