Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Referat Inwestycji » Wniosek o wydanie warunków przyłączenia


Referat załatwiający sprawę:
Referat Inwestycji 

Podstawa prawna uprawniająca do złożenia wniosku:
Art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z pózn. zmianami)

Opłaty:
brak opłat

Wymagane dokumenty:
- wypełniony wniosek o wydanie warunków przyłaczenia do gminnej sieci infrastruktury
  techiczenj,

-   mapka sytuacyjna nieruchomości,

- tytuł prawny do nieruchomości (kopia)

- dane kontaktowe (telefon)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6

Termin odpowiedzi:
w terminie 21 dni

Wnioski i formularze:
Wnioski można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Ujazd, Plac Kościuszki 6 pok. 13 lub z poniższej lokalizacji:

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁACZENIAInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Dariusz Adamiec [Inspektor] dnia 8 listopad 2011
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 24 czerwiec 2008 godz. 15:23
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 8 listopad 2011 godz. 10:15
Liczba odsłon:
  7915 od 24 czerwiec 2008 godz. 15:23  (średnio 2.35 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl