Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Podatki i opłaty loklane » 2017


Stawki podatku rolnego na 2017 r.

1. dla gospodarstw rolnych - 52,44 x 2,5g żyta = 131,10 zł od 1ha

2. dla gruntów nie stanowiących gospodarstw rolnych - 52,44 x 5,0 g żyta = 262,20 zł od 1 ha

Stawki podatku leśnego na 2017 r.

191,01 zł/m3 x 0,220 m2 drewna  = 42,0222 zł

 

Uchwała NR XVIII/116/15 Rady Gminy Ujazd z dnia 16.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek rolny i deklaracji na p

 

Uchwała NR XVIII/118/15 z dnia 16 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Deklaracja na podatek od środków transportu- DT-1

 

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Uchwała NR XIX/125/15 z dnia 30.11.2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/116/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości...

 

Załącznik Nr 1do Uchwały Nr XIX/127/15 w sprawie podfatku od nieruchomici, rolnego i leśnego

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/127/15 - deklaracja na podatek od nieruchomości

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/127/15 - deklaracja na podatek rolny

 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/116/15 - deklaracja na podatek leśny

 

Uchwała NR XXXVIII/258/16 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

INFORMACJA o stanie majątkowym podatnika będącego osobą fizyczną

 

Wniosek o ulgę w podatkach lokalnychInformacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 3 styczeń 2017 godz. 13:15
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Grzegorz Dratwa dnia 14 wrzesień 2017 godz. 13:44
Liczba odsłon:
  2570 od 3 styczeń 2017 godz. 13:15  (średnio 2.13 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl