Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy? » Ewidencja Ludności i USC » Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych


Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

 

Nazwa wydziału:

Stanowisko pracy ds. Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych

Nazwa dokumentu:

Udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony "WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych",
- dowód osobisty.

Opłaty skarbowe:

Opłata skarbowa w wysokości:

- zaświadczenie - 17 zł.

- wniosek  - 31 zł. 

Terminy i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Ujeździe

Plac Kościuszki 6, pokój 9 lub 1

97-225 Ujazd

Jednostka odpowiedzialna:

Stanowisko pracy:

1) ds. Ewidencji ludności i spraw wojsk

2) ds. Urzędu Stanu Cywilnego i wydawania dowodów osobistych

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 87, poz.960 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz.U.Nr 236, poz.1999). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Inne informacje:

 Wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych

Wzór wniosku o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistychInformacja opublikowana przez:
  Mariusz Kotkowski dnia 30 listopad 2006 godz. 12:24
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Damian Andryszek dnia 17 sierpień 2018 godz. 13:35
Liczba odsłon:
  8048 od 30 listopad 2006 godz. 12:24  (średnio 2.25 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl