Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ GMINY UJAZD


Zrealizowane oraz realizowane inwestycje mające na celu poprawę efektywności energetycznej o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2016.831 z dnia 2016.06.11).

 • Przebudowa i remont placu targowego w Ujeździe – na terenie targowiska powstał budynek obsługi z pomieszczeniami dla pracowników i toaletami dostępnymi dla wszystkich. Pojawiło się oświetlenie zasilane energią słoneczną, nowe chodniki i alejki dla sprzedających. Inwestycja została zrealizowana w 2014 roku a oddana do użytku w roku 2015.Łącznie poniesione koszty to 1,5 mln. zł.
 • Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Skrzynkach wraz z zagospodarowaniem terenu–koszt inwestycji1,6 mln.zł kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 562 tys. zł.
 • Sprzęt ekipy remontowo - budowlanej Urzędu Gminy –zakupiono ciągnik z przyczepą i osprzętem, koparko ładowarkę z osprzętem, posypywarkę do piaskuoraz samochód osobowo-dostawczy.
 • Zakup samochodu gaśniczego ciężkiego dla OSP w Ujeździe – samochód bojowy znacznie wzmocnił jednostkę OSP w Ujedzie, a jego zakup był możliwy dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (250 tys. zł), Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP przeznaczył na ten cel 150 tys. zł a Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy kolejne 80 tys. zł. Całkowity koszt zakupu pojazdu to 880 tys. zł.
 • Budowa Świetlicy Wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Stasiolas – ogrzewanie piecem na pelet.
 • Centralne ogrzewanie w Świetlicy Wiejskiej w Sangrodzu – nowy piec pozwala  na korzystanie ze świetlicy także w mroźne dni. Dzięki temu organizowane są np. ferie dla dzieci.Trwają prace nad remontem dachu.
 • Ogrzewanie Świetlicy Wiejskiej w Dębniaku – zrealizowana inwestycja obejmuje wykonanie instalacji ogrzewania wraz z grzejnikami, nagrzewnicami oraz piecem gazowym, zbiornikiem na gaz oraz przebudowa budynku gospodarczego.
 • Gruntowny remont Świetlicy Wiejskiej w Ciosnach – wnętrze świetlicy zyskało schludny i nowoczesny wygląd. Zamontowano również centralne ogrzewanie z piecem gazowym i zbiornikiem na gazpłynny.
 • Modernizację oświetlenia pl. Kościuszki w Ujeździe– dostosowano opraw i wymieniono źródła światła z sodowego na ledowe.
 • Remont budynku Urzędu Gminy w Ujeździe
 • Odnawialne źródła energii - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ponad 100 gospodarstw w gminie Ujazd wzbogaci się o odnawialne źródła energii w formie kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Nasz wniosek na dofinansowanie tego projektu został oceniony najlepiej w województwie łódzkim. Wartość projektu sięga 2 mln zł. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wyniesie 1,2 mln. zł.
 • Projekt nowego Przedszkola w Ujeździe - Gmina Ujazd podpisała z województwem łódzkim umowę o dofinansowanie projektu budowy nowego przedszkola samorządowego w Ujeździe. Będzie ono stało na działce za szkołą i gminną halą sportową. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 9 mln zł, w tym 5,4 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Projekt ma być zrealizowany do końca września 2019 r. W bieżącym roku ma zostać wyłoniony wykonawca robót budowlanych oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Korzysta on z założeń programu, który ma na celu poprawę dostępności do wczesnej edukacji poprzez budowę nowoczesnego przedszkola z pełnym wyposażeniem w meble i pomoce dydaktyczne. Zgodnie z założeniami, przyczyni się to do wyrównania szans edukacyjnych na najwcześniejszym etapie nauczania dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. Dotyczy to między innymi dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Z pewnością będzie to sprzyjać upowszechnianiu wychowania przedszkolnego i pozwoli na organizację zajęć na wysokim poziomie.Nowe, przestronne i nowoczesne przedszkole nie tylko poprawi warunki pracy w placówce, którą już teraz można śmiało nazwać jedną z najdynamiczniej działających w powiecie. Objęcie opieką większą ilość dzieci nie pozostanie bez wpływu na sytuację rodzin z małymi dziećmi.Przebywanie dziecka w przedszkolu będzie sprzyjać godzeniu życia rodzinnego i zawodowego rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym. Tym samym będzie to miało wpływ na przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu z powodu ubóstwa czy bezrobocia.Zadania realizowane w ramach projektu obejmują roboty budowlane, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, zarządzanie projektem i promocję. Grupą docelową projektu są mieszkańcy gminy Ujazd, powiatu tomaszowskiego oraz podregionu łódzkiego wschodniego.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Rafał Chwaliński [Inspektor]
Informacja opublikowana przez:
  Grzegorz Dratwa dnia 30 sierpień 2018 godz. 15:26
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Martyna Wojciechowska dnia 23 październik 2018 godz. 11:25
Liczba odsłon:
  1711 od 30 sierpień 2018 godz. 15:26  (średnio 1.8 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl