Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Organizacje pozarządowe » Programy współpracy » 2017


Uchwała Rady Gminy Ujazd w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 20

Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok"

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Żaneta Bykowska-Winkiel
Informacja opublikowana przez:
  Grzegorz Dratwa dnia 19 maj 2017 godz. 10:43
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Damian Andryszek dnia 29 maj 2018 godz. 12:10
Liczba odsłon:
  1984 od 19 maj 2017 godz. 10:43  (średnio 1.76 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl