Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Rejestr zmian:
Zameldowanie na pobyt stały / czasowy ponad 3 miesiące z równoczesnym wymeldowaniem się z dotychczasowego miejsca pobytu

aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 17 sierpień 2018 godz. 13:30
aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 17 sierpień 2018 godz. 13:28
aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 17 sierpień 2018 godz. 13:25
aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 17 sierpień 2018 godz. 13:24
aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 17 sierpień 2018 godz. 13:22
aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 17 sierpień 2018 godz. 13:22
aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 17 sierpień 2018 godz. 13:20
Aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 27 październik 2015 godz. 13:28
Aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 27 październik 2015 godz. 13:28
Aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 27 październik 2015 godz. 13:27
Aktualizacja
  Redaktor:Damian Andryszek
Data modyfikacji: 27 październik 2015 godz. 13:25
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 29 maj 2013 godz. 12:03
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 29 maj 2013 godz. 12:01
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 29 maj 2013 godz. 11:54
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 29 maj 2013 godz. 11:52
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 29 maj 2013 godz. 11:47
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 29 maj 2013 godz. 11:36
aktualizacja - korekta
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 27 marzec 2009 godz. 15:02
dołaczono pliki
  Redaktor:Mariusz Kotkowski
Data modyfikacji: 30 listopad 2006 godz. 12:05
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Mariusz Kotkowski
Data modyfikacji: 30 listopad 2006 godz. 12:02Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl