Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0
Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami
 Dariusz Adamiec      10.02.2014 godz. 14:49


Informuję, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Ujazd Nr XXX/249/13 z dnia
31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest z dołu (tj. po upływie okresu którego dotyczy) bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1)      za I kwartał do 10 kwietnia danego roku;

2)      za II kwartał do 10 lipca danego roku;

3)      za III kwartał do 10 października danego roku;

4)      za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Termin uiszczenia opłaty za IV kwartał 2013 r., obejmującej okres od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r., upłynął 31 grudnia 2013 r.

W związku z powyższym przypominam o istniejącym obowiązku uiszczenia należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nie uiszczenia opłaty, o której mowa wyżej w należnej wysokości, zgodnie
z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, mające na celu wyegzekwowanie należności, które spowoduje dodatkowe koszty, np. koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł oraz koszty egzekucyjne.

 

Wójt Gminy Ujazd
(…) mgr inż. Marcin Grzelczak

 

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl