Elektroniczna Skrzynka Podawcza
0



0

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0



Rejestr zmian:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd

Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:40
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:39
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:38
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:38
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:24
Studium_uchwala_XXVI_188_12_zal_nr_2_uwarunkowania
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:23
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:22
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:21
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:20
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:20
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:14
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:11



Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl