Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Rejestr zmian:
Dokumenty planistyczne dotyczące Gminy Ujazd

Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:57
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:56
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:26
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:24
Uchwala_Nr_LXIX_498_18-ocena aktualności studium Gminy Ujazd
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 31 październik 2018 godz. 10:40
#p3106#
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 30 październik 2018 godz. 16:36
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 30 październik 2018 godz. 16:33
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 30 październik 2018 godz. 16:27
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 30 październik 2018 godz. 16:23
Studium_uchwala_XXVI_188_12_zal_nr_3_kierunki
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 28 październik 2018 godz. 17:49
Studium_uchwala_XXVI_188_12_zal_nr_2_uwarunkowania
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 28 październik 2018 godz. 17:48
Studium_uchwala_XXVI_188_12_zal_nr_1_tekst
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 28 październik 2018 godz. 17:47
Studium_uchwala_XXVI_188_12
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 28 październik 2018 godz. 17:46
Aktualizacja danych
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:59
MPZP_plac_kosciuszki_uchwala_VIII_53_15_zal_nr_2
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:55
MPZP_plac_kosciuszki_uchwala_VIII_53_15_zal_nr_1
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:54
MPZP_plac_kosciuszki_uchwala_VIII_53_15
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:53
MPZP_pgrnm_zaosie-ujazd_uchwala_XVI_155_08_zal_nr_2
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:50
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:50
MPZP_pgrnm_zaosie-ujazd_uchwala_XVI_155_08_zal_nr_1
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:48
MPZP_pgrnm_zaosie-ujazd_uchwala_XVI_155_08
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:48
Studium_uchwala_VIII_54_15_zmiana_zal_nr_3_kierunki
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:43
Studium_uchwala_VIII_54_15_zmiana_zal_nr_2_uwarunkowania
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:42
MPZP_pgrnm_zaosie-ujazd_uchwala_XVI_155_18_zal_nr_2
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:32
MPZP_pgrnm_zaosie-ujazd_uchwala_XVI_155_18_zal_nr_1
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:31
MPZP_pgrnm_zaosie-ujazd_uchwala_XVI_155_18
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:29
MPZP_plac_kosciuszki_uchwala_VIII_53_18_zal_nr_2
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:16
MPZP_plac_kosciuszki_uchwala_VIII_53_18_zal_nr_1
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:16
MPZP_plac_kosciuszki_uchwala_VIII_53_18
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:15
MPZP_42_43_44_uchwala_XXX_196_16_zal_n1_1
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:13
MPZP_42_43_44_uchwala_XXX_196_16
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:12
MPZP_42_43_44_uchwala_XXX_195_16-nienaruszalnosc
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:11
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:05
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:05
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:03
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:03
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:02
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 15:00
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 14:59
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 26 październik 2018 godz. 14:59
aktualizacja
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 24 listopad 2009 godz. 14:21
dodanie nowych zalaczników
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 24 listopad 2009 godz. 14:02
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 24 listopad 2009 godz. 09:58Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl