Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Oświadczenia majatkowe kierowników jednostek organizacyjnych oraz osób wydających decyzje w imieniu wójta  » Za rok 2015


Sekretarz Urzędu Gminy w Ujeździe

Skarbnik Urzędu Gminy w Ujeździe

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osiedlu Niewiadów

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Ujeździe

Dyrektor Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów

Dyrektor Zespołu Szkół w Ujeździe

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Ujeździe

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe od 18.10.2016 r

Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe

Dyrektor Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe - J. Topczewska- Tylińska

p.o. Dyrektora Gminnego Zespołu Ochrony Zdrowia w Ujeździe

Kierownik Gminnej Hali Sportowej w Ujeździe

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Ujeździe

 

Osoby wydające decyzje w imieniu Wójta:

Inspektor ewidencji ludności i spraw wojskowych w Urzędzie Gminy w Ujeździe

Inspektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Menedżer Świetlicy Wiejskiej w Bukowie

Referent ds. funduszu alimentacyjnego i pomocy społecznej Gmnnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Referent ds. świadczeń rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Referent ds. świadczeń wychowawczych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

Specjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe

 

 

 

 

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Paula Głowacka-Baryła [Podinspektor] dnia 22 listopad 2016
Informacja opublikowana przez:
  Dariusz Adamiec dnia 21 kwiecień 2016 godz. 15:18
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Dariusz Adamiec dnia 22 listopad 2016 godz. 12:15
Liczba odsłon:
  3032 od 21 kwiecień 2016 godz. 15:18  (średnio 2.53 odsłon/dobę)

Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl