Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Rejestr zmian:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy - nowy
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 20 kwiecień 2012 godz. 12:02
aktualizacja wzoru wniosku o warunkach zabudowy
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 11 sierpień 2010 godz. 10:44
usunięcie nieaktualnych załączników
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 20 sierpień 2007 godz. 14:39
aktualizacja informacji
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 27 lipiec 2007 godz. 13:22
zamieszczenie nowego wzoru decyzji
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 27 lipiec 2007 godz. 13:15
dołączenie plików
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 24 listopad 2006 godz. 14:48
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 24 listopad 2006 godz. 14:44Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl