Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Rejestr zmian:
Plany miejscowe Gminy Ujazd

Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:54
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:54
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:53
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:52
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:51
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:49
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:48
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:48
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:47
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:44
Aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:44
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Grzegorz Zimnicki
Data modyfikacji: 2 listopad 2018 godz. 12:41Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl