Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Rejestr zmian:
3.Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. )

Wprowadzenie klauzuli
  Redaktor:Żaneta Bykowska-Winkiel
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 14:13
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 14:09
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 14:08
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 14:07
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 14:06
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 14:04
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 14:02
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 14:00
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 13:59
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 13:59
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 13:56
akt
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 13:55
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 13:53
aktualizacja
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 13:51
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 13:51
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 13:50
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Grzegorz Dratwa
Data modyfikacji: 4 czerwiec 2018 godz. 13:50Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl