Elektroniczna Skrzynka Podawcza
00

E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gmin: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin0

0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0Rejestr zmian:
2016

aktualizacja
  Redaktor:Martyna Wojciechowska
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 12:55
aktualizacja
  Redaktor:Martyna Wojciechowska
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 12:54
aktualizacja
  Redaktor:Martyna Wojciechowska
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 12:53
aktualizacja
  Redaktor:Martyna Wojciechowska
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 12:52
aktualizacja
  Redaktor:Martyna Wojciechowska
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 12:51
aktualizacja
  Redaktor:Martyna Wojciechowska
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 12:50
aktualizacja
  Redaktor:Martyna Wojciechowska
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 12:43
aktualizacja
  Redaktor:Martyna Wojciechowska
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 12:34
aktualizacja
  Redaktor:Martyna Wojciechowska
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 12:33
aktualizacja
  Redaktor:Martyna Wojciechowska
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 12:33
Utworzenie pozycji menu.
  Redaktor:Dariusz Adamiec
Data modyfikacji: 31 maj 2016 godz. 11:35Urząd Gminy w Ujeździe, Plac Kościuszki 6 97-225 Ujazd
tel. 44 719-21-23, 719-21-29, 719-23-61, 719-23-01
fax. 44 719-21-29 wew. 47
ugujazd@ujazd.com.pl